Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

O nemocnici

Skalická nemocnica vynovila priestory laboratórií

3.7.2024

Rekonštrukciou priestorov laboratórií oddelenia klinickej biochémie a hematológie pokračuje celková modernizácia oddelenia, ktorá sa začala výmenou prístrojových a komunikačných technológií. Cieľom Fakultnej nemocnice AGEL Skalica je kontinuálne zvyšovanie kvalitu poskytovaných medicínskych služieb. Laboratóriá sa pripravujú na akreditačný proces a jedným z predpokladov úspešnej akreditácie sú aj zrekonštruované a moderné priestory.

V rámci úprav bola zrealizovaná výmena podláh, zníženie stropov, úprava stien, výmena osvetlenia, rozšírenie elektroinštalácií a dátových inštalácií a v neposlednom rade pribudlo aj nové vybavenie laboratórneho nábytku. To všetko v náročnom štandarde hygienických noriem pre medicínske zariadenie. „Pracujeme v režime 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Je dôležité, aby sme výsledky všetkých vyšetrení dodali lekárom čo najskôr a zároveň dodržali všetky procesy tak, aby naše výsledky boli presné a správne. Pracovné prostredie veľmi ovplyvňuje ľudí, ktorí v ňom pracujú. Vyšší štandard pracovného prostredia sa automaticky premietne do vyššej efektivity práce a zároveň aj pracovného komfortu a psychickej pohody, motivácie a spokojnosti ľudí,“ hovorí vedúca laboratórií klinickej biochémie a hematológie RNDr. Alžbeta Hunáková, PhD. 

Rekonštrukcia laboratórií klinickej biochémie a hematológie je prirodzeným pokračovaním obnovy pavilónu R, kde sa minulý rok dokončila kompletná rekonštrukcia laboratórií mikrobiológie. Výsledný efekt pre pacienta a lekára je jednoznačný – rozbory vzoriek aj ich výsledky budú rýchlejšie spracované. „Som nesmierne rád, že aj týmito investíciami prispievame nielen k rýchlejšej a dostupnejšej zdravotnej starostlivosti, ale zároveň vytvárame kvalitné pracovné prostredie, ktoré stabilizuje pracovné tímy a zároveň dokáže "prilákať" aj nových kolegov z radov mladšej generácie. Dobré pracovné podmienky a pracovný komfort je určite žiadúci a premieta sa aj do medziľudských vzťahov a celkového výkonu pracovného tímu,“ uviedol riaditeľ skalickej nemocnice JUDr. Vladislav Šrojta.

Laboratória sa v súčasnosti pripravujú na náročnú akreditáciu. „Akreditácia znamená zavedenie systému riadenia kvality, a to je živý, kontinuálny proces, v ktorom sa kvalita neustále vyvíja v čase a  posúva sa kontinuálne  na stále vyššiu úroveň. Poskytovanie kvalitných medicínskych služieb laboratórnej diagnostiky na čo najvyššej úrovni je našou prioritou a primárnym zámerom,“ hovorí Alžbeta Hunáková. „Kvalitné pracovné prostredie s dobrou infraštruktúrou, vybavené novými technológiami so stabilným, odborne zdatným pracovným tímom s vysokou efektivitou práce a výkonom, je zárukou úspešne zavŕšeného akreditačného procesu našich laboratórií,“ dodáva.

Späť