Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pracoviská

Lekáreň AGEL Skalica

Slide thumbnail

Pracovná doba:
Pon-Pia  7:30- 11:30 a 12:00- 16:00


Lekáreň AGEL Skalica v súlade s požiadavkami na Správnu lekárenskú prax (Vyhláška MZ SR č. 129/2012) a Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach poskytuje lekárenskú starostlivosť vrátane individuálnej prípravy liekov pre verejnosť a pre ambulantné zdravotnícke zariadenie. Lekárenskú starostlivosť poskytujeme od 11.12.2012.

Lekáreň AGEL Skalica zabezpečuje:

 • lieky viazané na lekársky predpis
 • individuálne pripravené lieky
 • kompletný sortiment zdravotníckeho materiálu na lekársky poukaz aj na predaj
 • voľno predajné lieky, výživové doplnky, liečivé čaje a doplnkový sortiment
 • dietetické potraviny na lekársky predpis
 • veterinárne lieky.

Čo by ste o liekoch mali vedieť

Lieky viazané na lekársky predpis, voľno predajné lieky, homeopatické lieky, výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky - s takýmito výrazmi sa stretneme, ak zavítame do lekárne. Ale čo presne znamenajú a ako sa v nich orientovať?

Podľa zákona č.362/2011 Z.z. je liek liečivom alebo zmesou liečiv a pomocných látok určenou na ochranu pred chorobami, na diagnostiku a liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií. Liečivo je nositeľom biologického účinku využívaného pri ochrane, diagnostike, liečení chorôb alebo pri ovplyvňovaní fyziologických funkcií.

Rozlišujeme tzv. humánne lieky – určené pre ľudí a veterinárne lieky, ktoré sú určené pre zvieratá.


Voľno predajné lieky vs. výživové doplnky

Asi len málo laikov vie, čím sa líšia voľno predajné lieky od výživových doplnkov. Rozdiel je pritom zásadný. Ako to už z názvu vyplýva, voľno predajný liek má štatút lieku, prechádza viacerými klinickými štúdiami, má overenú účinnosť a je registrovaný Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL). Lieky sú určené na prevenciu vzniku a liečbu ochorení.

Naproti tomu, výživové doplnky nie sú formálne považované za lieky, podliehajú Potravinovému kódexu, sú síce zdraviu neškodné, no ich účinnosť nebola klinicky overená. Výživové doplnky predstavujú koncentrovaný zdroj vitamínov, minerálnych látok a iných živín, ktoré slúžia na ochranu a podporu zdravia. Výživové doplnky ŠUKL neregistruje, a teda nie je ani garantovaná ich kvalita a účinnosť.


Generické lieky

Generické lieky majú kvalitatívne a kvantitatívne zloženie, t.j. obsahujú rovnakú účinnú látku v rovnakom množstve ako originálny liek a majú podobnú liekovú formu (tabletky, kapsule, sirup a pod.). Od originálnych liekov sa môžu líšiť v zložení pomocných látok a v cene. Napr. na originálny liek XY je doplatok 7,32 Eur, zatiaľ čo jeho generický liek je bez doplatku.

Originálny liek je liek, ktorý obsahuje novoobjavené liečivo. Toto liečivo objavila niektorá farmaceutická spoločnosť, ktorá si ho pre návratnosť nákladov spojených s jej výskumom a vývojom patentuje zväčša na 15 až 20 rokov. Počas tohto obdobia vyrába tento originálny liek len firma, ktorá si ho nechala patentovať. Po uplynutí patentnej ochrany však môžu toto liečivo použiť na výrobu tzv. generických liekov aj iné farmaceutické firmy. V ich finálnej cene už ale nebudú zahrnuté náklady na vývoj a výskum, a tak môžu byť lacnejšie.

Generické lieky sú originálnym liekom biologicky ekvivalentné ako z hľadiska účinnosti, tak aj z hľadiska bezpečnosti, uvádzajú sa len na trh po uplynutí patentnej ochrany.

Generické predpisovanie liekov

Predpisovanie liekov riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) zákonom č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Podľa tohto zákona má lekár, ktorý generické lieky predpisuje, na lekárskom predpise uviesť názov účinnej látky lieku, názov liečiva, spôsob užívania, liekovú formu (tabletky, sirup a pod.), silu lieky, veľkosť balenia a počet balení. Lekár taktiež môže odporučiť originálny alebo generický liek, ktorý na recepte uvedie v zátvorke.

Potom je už na lekárnikovi, ktorý liek pacientovi ponúkne. Zo zákona je však každý lekárnik povinný pacientovi ponúknuť aj generický liek s nižším doplatkom, ak takýto existuje. V prípade 2 až 3 receptov je tak možné ušetriť aj 10 EUR.


„Recept“ - lekársky predpis

Lekársky predpis, alebo ako ho v hovorovej reči nazývame – recept je dokument, ktorým lekár žiada lekárnika o prípravu a vydanie lieku pacientovi.

Exituje niekoľko typov lekárskych predpisov (LP) – bežný LP, opiátový LP a výpis lekárskeho predpisu.

Čo musí recept obsahovať?

 • V záhlaví receptu musí byť uvedené číslo zdravotnej poisťovne, kód predpisujúceho lekára a číslo receptu.
 • Osobné údaje pacienta (meno a priezvisko, rodné číslo a bydlisko).
 • Údaje o liekoch sú uvedené v časti Rp. (Recipe – Vezmi). Lekár v tejto časti určí názov a množstvo lieku, jeho formu, návod na použitie.
 • Podpis a pečiatku lekára, ktorý recept vydal.
 • Dátum vystavenia lekárskeho predpisu.

Platnosť lekárskeho predpisu

V spodnej časti každého receptu je uvedený aj dátum, pretože rôzne typy receptov majú odlišnú dobu platnosti:

 • 1 deň – lekársky predpis vystavený lekárskou službou prvej pomoci (LSPP) má platnosť len 1 deň,
 • 3 dní – platnosť 3 dni majú recepty predpisujúce vydanie antibiotík,
 • 5 dní – recepty predpisujúce užívanie omamných látok majú platnosť 5 dní (Pozn.: takáto recepty sú označené modrým šikmým pruhom),
 • 7 dní – platnosť bežného receptu je 7 dní,
 • 1 mesiac – lekársky poukaz predpisujúci zdravotnícke pomôcky má platnosť až 1 mesiac,
 • 6 mesiacov – sa vzťahuje na odporúčanie konkrétneho lieku odborným lekárom, ktorý potom môže všeobecný lekár predpisovať 6 mesiacov. Vyznačuje sa na zadnej strane receptu.

Lieky po exspirácii

Každý liek má na svojom vonkajšom aj vnútornom obale uvedenú dobu použiteľnosti. PO UPLYNUTÍ DOBY POUŽITEĽNOSTI LIEKY NEPOŽÍVAJTE. Exspirované lieky je potrebné odovzdať do ktorejkoľvek lekárne, v žiadnom prípade sa však nesmú vhadzovať do komunálneho odpadu, pretože sa jedná sa o nebezpečný odpad.


Ďalšie zaujímavé články:


Fotogaléria