Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

Pacienti, návštevy, verejnosť

Hosťovský pobyt

 • Potrebujete aby sme sa postarali o Vašich blízkych?
 • Staráte sa o príbuzného a ochorela Vám opatrovateľka?
 • Chcete vymaľovať alebo zrekonštruovať dom?
 • Potrebujete ísť na dovolenku?
 • Nemôžete sa adekvátne starať o príbuzného po hospitalizácii?
 • Ukončili ste hospitalizáciu a ešte nemáte vybavené Zariadenie sociálnych služieb?

Krátkodobá opatera na lôžkovom oddelení nemocnice 

Jedná sa o službu prevažne hotelového typu, ktorá zahŕňa ubytovanie a ošetrovateľskú starostlivosť. HP je určený pre tých, ktorých zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu, ale oni sami alebo ich príbuzní požadujú krátkodobú starostlivosť v nemocničnom zariadení. 

Cena za každých aj začatých 24 hodín, vrátane stravy je jednotná pre oddelenia - gynekologicko-pôrodnícke, chirurgické, neurologické, pediatrické, ortopedické, otorinolaryngologické, vnútorného lekárstva, poplatok za hosťovský pobyt je iný len na oddelení urológie.


Náležitosti prijatia osoby na hosťovský pobyt (hp):

 • podpísaná  zmluva o hosťovskom pobyte
  • zmluva sa uzatvorí najviac na 7 dní s možnosťou predĺženia,
  • zmluva obsahuje zoznam osobných vecí hosťujúcej osoby
 • uhradený pobyt (doklad o zaplatení pobytu)
 • osobné veci v množstve nevyhnutnom na celú dĺžku pobytu (lieky, zdravotnícke pomôcky, ošetrovacie potreby, odev, predmety osobnej potreby a iné) 

Klient je umiestnený na dvoj-, troj- alebo štvorlôžkovú izbu podľa prevádzkových možností oddelenia.

Počas hosťovského pobytu sa od klienta vyžaduje, aby sa riadil domácim poriadkom oddelenia a rešpektoval pokyny personálu a návštevný poriadok nemocnice.

Klient môže byť  s ohľadom na prevádzkové možnosti oddelenia premiestnený na iné oddelenie (vždy po vzájomnej dohode).

Ak dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu, prijímateľovi je poskytnutá náležitá ambulantná starostlivosť.

V prípade, že sa hosťovský pobyt ukončí skôr ako je zmluvne dané,  objednávateľ má právo na vrátenie časti sumy (napr. z dôvodu hospitalizácie klienta pri zhoršení zdravotného stavu).

V prípade záujmu kontaktujte inšpekčnú izbu vybraného lôžkového oddelenia nemocnice:
https://nemocnicaskalica.agel.sk/kontakty/telefonny-zoznam.html#lozkove-oddelenia