Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pracoviská

Záchranná zdravotná služba

Urgentná medicína poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť osobám s náhlym ohrozením zdravia a/alebo života. Uplatňuje sa vo fáze prvého kontaktu s pacientom, v etape prednemocničnej a mimonemocničnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe, urgentných príjmových oddeleniach zdravotníckych zariadení, v činnostiach potrebných pre ochranu zdravia a záchranu života vo všeobecnom záujme a v zabezpečovaní neodkladných medziústavných transportov.

Oblasťou záujmu záchrannej zdravotnej služby je včasná diagnostika a liečba stavov, ktoré ohrozujú život, orgánové systémy, alebo končatiny postihnutého. Skorá pomoc a smerovanie postihnutého k ďalšej špecializovanej zdravotníckej starostlivosti zlepšujú outcome chorých. Hlavné princípy sú zadefinované šiestimi ramenami modrej hviezdy života: vyhľadávanie, zodpovednosť, dosiahnuteľnosť, ošetrenie na mieste, starostlivosť pri transporte a prevoz na definitívne ošetrenie. Záchranná zdravotná služba by mala byť dostupná každej osobe, v každom veku, v každom akútnom ochorení, bez zbytočného odkladu, mimo zdravotníckych zariadení, v súčinnosti s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému.

Samozrejmosťou zásahov je fundovaný a profesionálny prístup zdravotníkov pri riešení náhlych príhod. Medzi hlavné úlohy záchrannej zdravotnej služby patrí včasný výjazd i dojazd a čo najrýchlejšie poskytnutie odbornej pomoci, odobratie anamnézy, zabezpečenie podmienok pre urgentné ošetrenie na hlásenom mieste zásahu, ochrana pred nepriaznivými fyzikálnymi vplyvmi, rýchle posúdenie klinického stavu, stabilizácia základných životných funkcií, tíšenie bolesti a strachu, priebežná spolupráca s dispečingom a koordinácia ďalšieho smerovania pacienta, rýchly a šetrný prevoz a následné odovzdanie pacienta už pripravenému tímu v zdravotníckom zariadení, ktoré je vybavené na liečenie danej zmeny zdravotného stavu, podľa potreby spolupráca s hasičským a policajným zborom, vedenie zdravotnej dokumentácie. 


Činnosť jednotlivých ambulancií, t.j. výjazdových tímov je riadená a koordinovaná Krajským operačným strediskom v Trnave, ktoré preberá volania z tiesňových čísiel.

Ročne sa vykoná približne 1600 výjazdov RLP a 1300 výjazdov RZP.


Pracoviská

Rýchla lekárska pomoc Skalica (RLP Skalica)

  • posádka v zložení lekár, záchranár, vodič 

Rýchla zdravotná pomoc Holíč (RZP Holíč, Nám. mieru 7, 908 51 Holíč )

  • posádka v zložení záchranár, vodič