Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pacienti, návštevy, verejnosť

Daruj krv

Dostatok pravidelných darcov krvi je dôkazom vyspelosti civilizácie a každý akt darcovstva je považovaný za vysoko humánny skutok. Ktokoľvek z nás sa môže niekedy ocitnúť na strane obete, ktorej práve altruistický prístup darcu môže zachrániť život.

Priemerný vek väčšiny darcov krvi a ich temer denný prístup na internet a sociálne siete nám umožňuje informovať touto cestou potencionálnych darcov o aktuálnej potrebe krvi pre nemocnicu. Poskytované informácie sú viazané na konkrétny dátum odberu a vždy sú aktualizované s ohľadom na stav zásob krvi nemocnice. To je dôvod, prečo nebudú zverejňované pravidelne, ale vždy v nadväznosti na potreby nemocnice. 


Darovanie krvi po vakcinácii

  • po aplikácii mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) a proteínových vakcín (Novavax, Sanofi) - možnosť darovania  14 dní po každej vakcinačnej dávke, pokiaľ sa nevyskytnú ďalšie ťažkosti.
  • po aplikácii vektorových vakcín (Astra Zeneca, Johnson@Johnson) - možnosť darovania 28 dní po každej vakcinačnej dávke.

ZDROJ:
Usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre transfuziológiu v súvislosti s výskytom COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (5. aktualizácia)


Krv potrebujú obete úrazov, nehôd, operovaní pacienti, dialyzovaní pacienti, pacienti pri liečbe ochorení krvných buniek, liečení na leukémiu, nádorové ochorenia, novorodenci k výmenným transfúziám. Krv sa využíva aj na výrobu liečiv z plazmy. 

Rozmer skutkov z lásky človeka k človeku z materiálneho pohľadu nemožno nikdy dostatočne oceniť.

Vďaka tým, čo vlastnou krvou pomáhajú prosiacim o pomoc.

Vedci zistili, že u darcov krvi je o 88% nižšia pravdepodobnosť srdcového infarktu a o 33% nižšia pravdepodobnosť, že ochorejú na kardiovaskulárne ochorenie.
ZDROJ: Moja krvná skupina (odkaz na stránku)


Kontakt (informácie pre darcov)

tel.: 034 69 69 105


Dni darovania

Informácia pre darcov krvi

Odbery krvi sa realizujú vždy v pondelok a v utorok v dopoľudňajšom čase - od 7.00 hod.

Informácie k odberovým dňom a prípadné obmedzenia uvádzame formou oznamu aj na vchodových dverách transfuziologického pracoviska. Na odber krvi v bežný odberový deň sa netreba objednávať.

Informácia pre záujemcov o zaradenie do registra darcov kostnej drene

Odbery krvi pre tento účel budú realizované vždy 1. týždeň v mesiaci v stredu od 10.00 do 11.30 hod.


Za akých podmienok môžete byť darcom?

Kto môže byť darcom?

Každý zdravý muž alebo žena vo veku 18 až 65 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kg.

Darca by nemal byť pravidelným užívateľom liekov. Toleruje sa užívanie hormonálnej antikoncepcie a niektorých liekov na liečbu vysokého krvného tlaku. Darovať môžu aj osoby trpiace na sezónne alergie, pokiaľ nemajú prejavy alergie a aktuálne sú bez medikácie. 

Ako často môžem darovať krv?

Ženy môžu darovať každé 4 mesiace, muži každé 3 mesiace.

Čo ešte môžem darovať?

Na našom transfuziologickom oddelení možno darovať len krv. Oddelenie nemá k dispozícii aferetické prístroje, ktoré umožňujú odber len konkrétnej zložky z krvi (napr. plazmy alebo krvných doštičiek).

Kto je vylúčený z darcovstva?

  • nosiči vírusu HIV, osoby s prekonanou hepatitídou typu B a C,
  • osoby s vírusovým alebo iným závažným ochorením,
  • vyliečení onkologickí pacienti,
  • pacienti po chirurgických zákrokoch (po náročnejších operáciách je osoba vyradená z evidencie darcov po dobu 1 roka),
  • osoby hendikepované užívaním návykových látok, 
  • osoby po piercingu alebo po tetovaní do pol roka,
  • ženy počas menštruácie, v čase gravidity, či laktácie.

Proces darovania

Príprava na odber

Vyžaduje sa dostatočná hydratácia organizmu, odporúča sa počas 24 hod. pred odberom vypiť min. 2 litre tekutín (voda, minerálka, čaje,..) a ráno pred odberom pol litra. Je dovolená aj čierna káva.

Treba sa najesť aj ráno pred odberom (ľahké raňajky), ale zo stravy v posledný deň pred odberom je žiadúce vylúčiť tučné jedlá, skôr sa odporúča jesť ľahké sacharidové jedlá.

Fajčiari musia abstinovať 12 hodín pred darovaním, interval od posledného požitia alkoholu musí byť aspoň 24 až 48 hod.

Prvodarcovia

Prvodarcovia sú pred odberom poučení o režimových opatreniach pred darovaním krvi v zmysle prípravy na odber.

Registrácia (transfuziologické oddelenie)

Čas strávený na transfúziologickom oddelení sa odvíja od počtu darcov, spravidla neprekračuje 1 hodinu. Po príchode sa treba registrovať v najbližších priestoroch pri vchode. Postačuje preukaz darcu, u prvodarcov kartička poistenca alebo občiansky preukaz. 

Dotazníky a kontrolný odber

Po registrácii darcovia obdržia dotazník, ktorý treba pravdivo a kompletne vyplniť (s nejasnosťami sa možno obrátiť na vyšetrujúceho lekára). Potom sa presunú do odberovej ambulancie, kde im zdravotná sestra odoberie 2 skúmavky krvi na vyšetrenie (vyšetruje sa krvný obraz).

Na základe výsledkov krvného obrazu a vyšetrenia lekárom (vo vyšetrovni) sú informovaní, či ich zdravotný stav dovoľuje darovanie krvi (v opačnom prípade sú oboznámení s dôvodom vyradenia).

Pred odberom

Darcovia majú pred odberom k dispozícii čaj a čerstvé rožky. Kto je zvyknutý na rannú kávu, môže o ňu v miestnom bufete požiadať.

Darovanie

V našich odberových boxoch darcovia zaujmú polohu v ľahu. Samotný odber krvi v odberovom boxe je obvykle vykonaný do 10 minút.

Po odbere

Po odbere sú darcom opäť podávané tekutiny (káva, čaj), chlebíčky. Na obed im prispieva Fakultná nemocnica AGEL Skalica obedovým lístkom v hodnote 2€.


Čo sa deje s krvou ďalej? 

Testovanie

Ďalšie testovania krvi darcov, po ich odchode sú zamerané na bezpečnosť krvných derivátov pre príjemcov, t.j. vyšetrenia testujúce krvou prenosné ochorenia, ako napr. HIV, AIDS, HCV a HBV, syfilis. O reaktívnom vzorku je darca informovaný, potom je opakovane vyšetrený z dôvodu portreby konfirmačných testov. Tieto sa robia na vyšších virologických pracoviskách, aby sa nákaza buď potvrdila, alebo vylúčila. Darcovia, ktorým dané testy dokážu iba falošnú pozitivitu (napr. po bežných virózach, či užívaní niektorých výživových doplnkov) sú opäť zaradení do evidencie. Pochopiteľne, v opačnom prípade sú odoslaní na infektologickú ambulanciu na zahájenie terapie.

Spracovanie krvi

V spracovateľskom centre Fakultnej nemocnice AGEL Skalica sa po odstredení v centrifúge oddeľuje v oktipresoch plazma od krviniek, odstraňuje sa najmä neželaný zvyšok bielych krviniek (kvôli senzibilizácii a imunizácii príjemcu). Plazma sa využíva ako krvný derivát buď pre našich pacientov, alebo ju preberá iné pracovisko na výrobu faktorov zrážanlivosti krvi pre krvácajúcich pacientov, najmä pre hemofylikov.