Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pacienti, návštevy, verejnosť

Parkovanie a iné služby

V snahe uľahčiť, spríjemniť a skrátiť vám pobyt v nemocnici dávame do pozornosti niektoré doplnkové služby. Ich rozmiestnenie v rámci areálu nájdete v pláne areálu.


Bufet

Bufet je umiestnený v hlavnej budove (pavilón A) na prízemí oproti hlavnému vchodu (1).

Prevádzková doba bufetu je PO-ŠTV od 6.30 do 14.30 hod., PI od 6.30 do 13.30 hod. V sobotu a nedeľu je bufet zatvorený. V ponuke bufetu nájdete občerstvenie, nápoje a hygienické potreby. Mimo otváracích hodín prevádzky bufetu sú návštevníkom k dispozícii predajné automaty, ktoré sú na prízemí hlavnej budovy v blízkosti výťahov pri ortopedických ambulanciách.
Platba je možná v hotovosti aj kartou. 


Duchovné služby

Pacientom umožňujeme návštevy duchovných na izbách chorých po dohode s personálom. Zaopatrenie ťažko chorých a umierajúcich je umožnené v ktorúkoľvek hodinu a duchovní túto službu poskytujú na žiadosť príbuzných pacienta.

Pacienti môžu navštevovať bohoslužby v Kostole Milosrdných bratov pri nemocnici. Vstupovať môžu zadným vchodom z nemocničného dvora.

Okrem mája a októbra, kedy sa slúžia sväté omše len v nedeľu, sú bohoslužby denne  o 18.00 hod. V prikázané sviatky sa slúžia bohoslužby vo farskom kostole.


Invalidné vozíky, ležadlá k preprave pacientov

V prípade potreby si pacienti môžu zapožičať invalidné vozíky a ležadlá. Tieto sú umiestnené vedľa bufetu pri vchode 2 do hlavnej budovy. Zapožičaný vozík/ležadlo treba vrátiť po použití na pôvodné miesto.


Klientske centrum (034 69 69 206, -207)

Klientsky servis je určený pre tých, ktorí sú registrovanými užívateľmi rezervačného systému. Okrem rezervácie vyšetrenia na vybraných ambulanciách zabezpečuje klientske centrum aj rezerváciu odberu pre účely testovania na covid-19 v mobilnom odbernom mieste.
Klientsky servis zahŕňa avizovanie neprítomnosti lekára na ambulancii a prideľovanie náhradných termínov, tiež zrušenie termínu na podnet klienta, najneskôr však do 7.00 hod. v deň vyšetrenia.


Platené parkovanie 

Za každú začatú hodinu zaplatí parkujúci 1 euro, maximálne však 5 eur na deň. Pobyt v areáli /vjazd a výjazd/ do 30 minút je bezplatný. Strata alebo poškodenie parkovacieho lístka je spoplatnené sumou 20 €. Návštevníci nemocnice môžu použiť dva vjazdy - z Koreszkovej a Potočnej ulice, výjazd je regulovaný na Potočnú ulicu popri patológii. Na parkovisku pred hlavným vchodom do hlavnej budovy aj pri patológii sú umiestnené tabule s usmernením pre parkujúcich (obr. A) a automatické pokladne (obr. B).

Leták s plánikom (pdf)

Parkovací systém propark 

Parkovací systém Propark využíva automatizovaný systém vjazdu, výjazdu, monitorovania a platenia (závory, vjazdové a výjazdové terminály, parkovací lístok, automatické pokladne, doklad o úhrade).

Pri vjazde si návštevník vytlačí z vjazdového terminálu na rampe parkovací lístok, ktorý nenecháva vo vozidle. Pri pobyte do pol hodiny mu kamerový systém automaticky umožní výjazd zdvihnutím závory. Pri dlhšom pobyte musí návštevník pred výjazdom ZAPLATIŤ PARKOVNÉ V AUTOMATICKEJ POKLADNI. Vloží do automatu parkovací lístok a ďalej postupuje v zmysle usmernení na displeji automatickej pokladne. Okrem dokladu o zaplatení si ponechá šofér aj parkovací lístok a opúšťa vo vozidle areál /v intervale do 15 minút od zaplatenia/. Systém umožní výjazd vozidla vložením parkovacieho lístka do výjazdového terminálu na rampe.

! V prípade problémov je treba kontaktovať OPERÁTORA STLAČENÍM TLAČIDLA na každom zariadení.

Úhrada parkovného

Platba je možná v hotovosti /mincami, bankovkami/ aj platobnou kartou. Automatické pokladne s usmernením pre parkujúcich sú na parkovisku pred hlavným vchodom do hlavnej budovy a pri patológii.

Odporúča sa VÝJAZD okolo pavilónu patológie NA POTOČNÚ ULICU.


Parkovanie ZŤP osôb

Parkovacie miesta pre ZŤP osoby s platným označením vozidla sú rozmiestnené v areáli nasledovne:

 • hlavná budova (A) od parku – 4 miesta
 • pavilón verejnej lekárne (G) od parku – 1 miesto
 • pavilón neurológie (J) od dopravy – 1 miesto
 • pavilón biochémie (R) od urgentného príjmu – 2 miesta
 • pavilón biochémie (R) od Billy – 1 miesto
 • pavilón VŠ (A1) od kostola – 1 miesto
 • Parkovanie ZŤP osoby nepodlieha zľave.


Pokladňa (nie vo význame parkovacieho automatu)

Poplatky za služby súvisiace s pobytom v nemocnici sa platia do pokladne FNsP Skalica v pavilóne B (pri čelnom pohľade na hlavnú budovu od Koreszkovej ulice nadväzuje budova administratívy sprava na hlavnú budovu). Platby sa vykonávajú v deň ukončenia pobytu (hospitalizácie) v hotovosti.


Sociálny pracovník

Služby sociálneho pracovníka sú určené len hospitalizovaným pacientom a ich príbuzným.


Kontakt

T: (34) 69 69 483, M: (944) 284 152
E: socialnapracovnicka@nspskalica.sk


Pracovná doba

PO, ŠTV:  08.00 – 14.00 hod.
UT, STR: 10.00 – 16.00 hod.
PI: 08.00 – 12.00 hod.


Rozsah poskytovaných služieb

 • sociálne poradenstvo pre hospitalizovaných pacientov a poradenstvo v oblasti dávok a príspevkov, na ktoré vznikol klientovi nárok,
 • poradenstvo týkajúce sa žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
 • poskytovanie informácií a pomoc klientovi a jeho príbuzným pri sprostredkovaní opatrovateľskej služby, domácej ošetrovateľskej služby, sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb,
 • komunikácia s blízkymi osobami klienta, úradmi, zariadeniami sociálnych služieb pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie klienta, 
 • poradenstvo týkajúce sa utajenia osoby v súvislosti s pôrodom, privolenia na osvojenie dieťaťa.