Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Odborná verejnosť

Semináre FN AGEL Skalica

Účasť na seminároch

Nemocničné semináre pre lekárov a laboratórnych diagnostikov sú organizované lekármi a laboratórnymi diagnostikmi, ale pasívna účasť je umožnená aj sestrám, pôrodným asistentkám, medicínsko-technickým pracovníkom, fyzioterapeutom, záchranárom a iným zdravotníckym pracovníkom.

Od 1.9.2020 sú semináre organizované nemocnicou na miestnej úrovni (oddielenské semináre, lekárske semináre) určené len pre zamestnancov FN AGEL Skalica. V prípade účasti iných zdravotníkov, im nebudú môcť byť za účasť vydané potvrdenia o účasti s kreditmi.

Toto neplatí pre podujatia väčšieho rozsahu (typu Skalický deń sestier a pod.), kde je účasť pracovníkov iných zdravotníckych zariadení (nemocníc, ambulancií) a zariadení sociálnych služieb vítaná.

Kredity, poplatky

Osoby, ktoré nie sú zamestnancami FN AGEL Skalica, a. s., uhrádzajú podľa Cenníka výkonov a služieb FN AGEL Skalica, a.s. poplatok vo výške 2 € za pasívnu účasť na vzdelávacej aktivite trvajúcej dve hodiny (cena za 1 kredit je 1 €).

Pri neuhradení poplatku nebude účastníkovi vydané potvrdenie o účasti a nebudú mu pridelené ani 2 kredity za pasívnu účasť. 

Poplatok sa uhrádza priamo v pokladni nemocnice (budova administratívy, 1. poschodie) pred začatím vzdelávacej aktivity. Účastník seminára sa preukáže potvrdením o uhradení poplatku pred zahájením aktivity.  

Kontakt

Referent vzdelávania
Iveta Mamojková
t: (34) 69  69 320, 271
e: vzdelavanie@nspskalica.sk

Prihlasovanie sestier a pôrodných asistentiek

Sestry a pôrodné asistentky sa na vzdelávacie aktivity prihlasujú elektronicky cez portál SK SaPA vopred, najneskôr 3 dni pred konaním vzdelávacej aktivity. 

 !POZOR! Počas mimoriadnej situácie sú marcové semináre odložené na neurčito. Ďakujeme za pochopenie.