Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pacienti, návštevy, verejnosť

Rezervácia vyšetrenia

Klientske centrum (KC), CARE SERVICES

pracovné dni od 6.30 do 15.00 hod.

Klientske centrum CARE SERVICES plní funkciu medzičlánku medzi klientom, rezervačným systémom a zdravotníckym zariadením. Jeho služby sú určené klientom, ktorí nemajú prístup k internetu alebo nie sú užívateľmi PC alebo jednoducho majú záujem o vyšetrenie vo FN AGEL Skalica. Pracovník klientskeho centra má prístup do rezervačného systému a telefonicky alebo pri osobnej návšteve sprostredkuje klientovi návštevu ambulancie.

Klientske centrum nájdu návštevníci nemocnice vo vestibule hlavnej budovy. KC je v prevádzke v pracovné dni od 6.30 do 15.00 hod.


Kontakt

T: 034 69 69 206 alebo 034 69 69 207
e-mail: nsi@careservices.sk


Benefitové balíčky CARE SERVICES

Balík Benefit 3 EUR Využitie služieb klientskeho centra na vlastnú žiadosť (platné jedno využitie klientskeho centra). Voľný prístup do siete WIFI poskytovateľa v priestoroch klientskeho centra.
Balík Benefit VIP 12 EUR Služby osobnej recepčnej – zahŕňa osobnú asistenciu klientovi počas jeho prítomnosti v budove nemocnice, navigáciu do jednotlivých ambulancií poskytovateľa, možnosť on-line objednania do ambulancie , notifikácia o termíne vyšetrenia prostredníctvom sms správy
Balík Benefit VIP * 24 EUR Služby pre klienta dostupné v balíku Benefit VIP , platí pre klientov manažovaných mimo pracovného času

Poplatky sa hradia v poplatkomate vo vestibule hlavnej budovy alebo na klientskom centre Care Services.

Rezerváciu vyšetrenia je možné zrušiť najneskôr v deň vyšetrenia do 7.00 hod. ráno.

Spoplatnenie rezervačného systému CARE SERVICES

Klient platí za klientsky servis 3 EUR vrámci balíka BENEFIT  . V rámci klientskeho servisu sú klienti informovaní o termíne vyšetrenia v deň vytvorenia rezervácie a dva dni vopred formou SMS správy, telefonickou pripomienkou alebo mailom. Klientske centrum zaručuje, že v čase náhlej neprítomnosti alebo dovolenky lekára bude klient riadne o tejto zmene informovaný. 

Úhrada poplatkov za klientsky servis

Pri hotovostnej platbe k tomuto účelu slúži poplatkomat (platba 3 EUR) alebo kiosk klientskeho centra Care Services vo vestibule hlavnej budovy. 

Zrušenie rezervácie

Najneskôr v deň vyšetrenia do 7.00 hod. ráno je možné rezerváciu vyšetrenia bezplatne zrušiť.

Pri vstupe do ambulancie

Objednaný pacient predkladá pri vstupe do ambulancie doklad z poplatkomatu (perforovaný blok) príp. doklad o úhrade z KC Care services. Časť bločku si ponechá lekár, časť zostáva pacientovi. Samozrejmosťou je predloženie kartičky poistenca a zoznamu užívaných liekov či iných náležitostí tej-ktorej ambulancie.

Pacient v akútnom stave

Pacient v akútnom stave má vždy prednosť pred objednaným pacientom. Takýto pacient je prirodzene vyšetrený bez objednania.
Poradie pacientov vždy určuje lekár!

Recepty bez vyšetrenia

Na vyzdvihnutie receptu bez vyšetrenia nepotrebuje klient rezerváciu.

Pacient bez rezervácie

Stále existuje možnosť pre neobjednaného pacienta postaviť sa v čakárni do tzv. voľnej rady. To značí, že pacient príde do čakárne ambulancie a čaká na vyšetrenie. Vyšetrenia pacientov vo voľnej rade môžu byť presunuté po skončení pracovnej doby na nasledujúci deň. Je to na zvážení každého jednotlivca, ako sa rozhodne.