Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pacienti, návštevy, verejnosť

Skratky a názvy

Nemocnica zaviedla niektoré nové označenia pracovísk, s čím súvisí aj používanie nových skratiek. Stretnete sa s nimi na označeniach v areáli, na materiáloch nemocnice i na internetovej stránke. Pre zrozumiteľnosť vám ponúkame vysvetlenie tých najpoužívanejších pojmov a skratiek.

 APS - po starom LSPP je ambulantnou pohotovostnou službou, ktorá zabezpečuje nepretržitú dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti v čase od (PO -PI od 15.30 do 22.00 hod., SO - NE od 7.00 do 22.00 hod.).

Ambulancia pneumológie a ftizeológie  - ambulancia pľúcnych chorôb,

COS - centrálne operačné sály,

DZS - dopravná zdravotná služba (doprava sanitnými  vozidlami),

FBLR (rehabilitácia) - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

FN AGEL Skalica, a.s. - Fakultná nemocnica AGEL Skalica, akciová spoločnosť

FRO - staršia skratka pre pracovisko FBLR  

HTO - Hematologická ambulancia

JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti,

LSPP (pohotovosť) - súčasná APS

Nefrologická ambulancia - ambulancia ochorení obličiek,

Neonatologická ambulancia  - starostlivosť o novorodencov,

OAIM (ARO) - oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny,

Oftalmologická ambulancia - očná ambulancia,

OHV - osobitne hradené výkony sú hospitalizácie s operačným zákrokom kratšie ako 96 hodín,

OKBH - oddelenie klinickej biochémie a hematológie,

OKM - oddelenie klinickej mikrobiológie,

ORL - otorinolaryngológia, vyšetrenia ušno-nosovo-krčného aparátu,

OS - ošetrovateľská starostlivosť,

OVL (interné) - oddelenie vnútorného lekárstva,

PAO - patologicko-anatomické oddelenie,

Pediatria - detské lekárstvo,

UP - urgentný príjem zabezpečuje neodkladné poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre stavy v bezprostrednom ohrození života, - je to miesto kam vás privezie vozidlo záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP) alebo kam vás pošle lekár LSPP,

ÚPS - ústavná pohotovostná služba zabezpečuje nepretržitú dostupnosť nemocničnej starostlivosti od 15.30 do 7.00 hod.,

USG (ultrazvuk, SONO) - ultrasonografické vyšetrenie,

ZS - zdravotná starostlivosť,

ZZS - záchranná zdravotná služba (RLP - rýchla lekárska pomoc, RZP - rýchla zdravotná pomoc).