Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pacienti, návštevy, verejnosť

Hospitalizovaný pacient

Informácie pre pacienta

Bola vám indikovaná liečba (operácia, zákrok), súčasťou ktorej je pobyt na lôžkovom oddelení nemocnice. Vytvorili sme pre Vás dokument (brožúrku), ktorý vám poslúži ako sprievodca hospitalizáciou. Informácie sú v brožúrke uvádzané v časovom slede, aby vám čo najviac uľahčili prípravy na hospitalizáciu aj samotný pobyt v nemocničnom zariadení. V tlačenej podobe je brožúrka k dispozícii na príslušnej ambulancii, príp. oddelení a dostanete ju z rúk lekára, ktorý indikuje liečbu a pobyt v nemocnici. V elektronickej podobe je k nahliadnutiu tu:

  1. gynekologické oddelenie (brožúrka)
  2. chirurgické oddelenie (brožúrka)
  3. neurologické oddelenie (brožúrka)
  4. ortopedické oddelenie (brožúrka)
  5. urologické oddelenie (brožúrka

Na základe odporúčania lekára špecialistu, všeobecného lekára alebo ako pacient v akútnom stave ste prijatý na hospitalizáciu  do nemocnice. Prijímajúci lekár vás oboznámi s liečebným plánom, možnosťami a rizikami zvolených postupov, prípadne s diétnym režimom (nevhodné a povolené potraviny, vhodná tepelná úprava). Pri vyšetrení sa vás bude pýtať na všetko, čo súvisí s vašim aktuálnym zdravotným stavom. Tu vzniká priestor aj na vaše otázky, preto sa nebojte pýtať  na všetko, čo vás ako pacienta zaujíma.

Oslovujte, prosím, personál kedykoľvek, ak niečo potrebujete.

Je dôležité, aby mal personál informácie o tom, ktoré činnosti nezvládate sami (z hľadiska pohybu, osobnej hygieny, jedla, vstávania, používania toalety, obliekania sa a pod.). Upozorňujte na svoje obmedzenia, zvyky, potreby, aby personál počítal s tým, že potrebujete jeho pomoc. 


Zoznam potrieb k hospitalizácii

Všetky lôžkové oddelenia majú pre svojich pacientov vypracovaný dokument s názvom Zoznam potrieb k hospitalizácii, ktorý vám pomôže pripraviť sa na pobyt v nemocnici:


Neodporúčame vám

vziať si zo sebou do nemocnice väčšiu sumu peňazí alebo fotoaparát, šperky a iné cennosti. V prípade potreby je možnosť tieto uložiť v na to určených uzamykateľných priestoroch na oddelení. Informácie vám poskytne službukonajúci personál. Dôchodok môže zostať na podacej pošte po dobu 3 mesiacov alebo odporúčame odovzdať ho taktiež do úschovy oddelenia.

Za veci, ktoré si ponecháte u seba, nenesie nemocnica zodpovednosť.


Denný režim lôžkového oddelenia

Na každej izbe lôžkového oddelenia máte k dispozícii dokument Domáci poriadok.  Nájdete tu informácie týkajúce sa:

  • denného režimu oddelenia (budíček, hygiena, vizity, strava),
  • prijatia pacienta a jeho uloženia na izbu,
  • prípravy k operačnému výkonu a vyšetreniam (CT, USG),
  • kultúrnych a duchovných potrieb,
  • prepustenia z nemocnice, možnosti vzďaľovať sa z oddelenia.

Strava

V prípade nejasností týkajúcich sa stravy vám personál sprostredkuje stretnutie s asistentkou výživy, ktorá vám zodpovie vaše otázky.