Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontakty

Telefónny zoznam

Obsah:


Ambulancie

+ 421 (34) 69 69 + klapka

Blokované hovory - ambulancie v rezervačnom systéme

Všetky ambulancie zapojené do rezervačného systému ambulantných vyšetrení majú v čase od 8.00 do 13.00 hod. blokované telefonické hovory. V uvedenom čas môžu pacienti pre účely rezervácie vyšetrení kontaktovať klientské centrum (KC) vo vestibule hlavnej budovy nemocnice - 034 69 69 206, 034 69 69 207. Telefonický kontakt aj osobná návšteva KC sú limitované otváracími hodinami - 6.30 do 15.00 hod.

198 Anestéziologická a.
328 Diabetologická a. (al. 267)
340 EKG v.
413 ERGOMETRIA v.
235 FBLR (rehabilitácie) a.
465 Gastroenterologická a.
454 Geriatrická a. (Doc. MUDr. Bartošovič)
329 Gynekologická a. (al. 297) - volať po 13:00 hod.
390 Hematologická a. (al. 405) - volať po 13:00 hod.
358 Chirurgická a. - po 13:00 hod.
346 Infektologická a.
247 Imunoalergologická a.
104 Kardiologická a. 1 (MUDr. Košťál) - volať po 13:00 hod.
447 Kardiologická a. 2 (MUDr. Vranec) - volať po 13:00 hod.
395 Nefrologická a. - po 13:00 hod.
484 Neurologická a.
365 Onkologická a. 1 (MUDr. Nečas)
463 Onkologická a. 2 (MUDr. Mišová)
467 Ortopedická a. 2 (MUDr. Petrík, MUDr. Černý, MUDr. Ševčík, MUDr. Chovanec), DOSP. + DETI (ŠTV) - volať po 13:00 hod.
398 Ortopedická a. 1 (MUDr. Vidovič, MUDr. Uhrin, MUDr. Lomakin, MUDr. Ferenčák), DOSP. - volať po 13:00 hod.
177 Pľúcna a. /inšpekčná miestnosť, sestry/
327 Pľúcna a. /lekár/
172 Reumatologická a.
264 Urologická a. 1
268 Urologická a. 2
370 Ušno-nosovo-krčná a. (ORL) - volať po 13:00 hod.
309 Ušno-nosovo-krčná a. (ORL), vyšetrovacia miestnosť 2 - volať po 13:00 hod.
140 A. vnútorného lekárstva 1 (interná)
463 A. vnútorného lekárstva 3 (MUDr. Mišová)
148 A. vnútorného lekárstva 2 (interná) - MIMO PREVÁDZKU
231 Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Pediatrické ambulancie (detské vyšetrenia)

246 Neonatologická a. (novorodenci)
246 Pediatrická a.
246 Ped. nefrologická a. (obličky)
241 Ped. neurologická a.
120 Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Lôžkové oddelenia (inšpekčné izby)

232 O. anestéziológie a intenzívnej medicíny (ARO)
308 Gynekológia
266 Chirurgia - časť A
126 Chirurgia - časť B
249 Neonatológia - novorodenci
336 Neurológia - prízemie
162 Neurológia - poschodie
106 Ortopédia
245 Pediatria
437 Pôrodnica
486 Urológia
379 Ušno-nosovo-krčné (Otorinolaryngologické o.)
493 Vnútorného lekárstva (interné) - časť A
272 Vnútorného lekárstva (interné) - časť B
377 Vnútorného lekárstva (interné) - časť C

Ďalšie pracoviská

439 Darčekové poukazy na nákup fyziatricko-rehabilitačných terapií
498 Dialyzačné stredisko (dialýza) – inšpekčná izba
424 Expektačné lôžka (UP)
396 Epidemiológ
217 Verejný zdravotník OCSEaNH
161 Lekáreň nemocničná
287
034 62 28 782 
Verejná lekáreň
369 Oddelenie centrálnej sterilizácie (vedúca sestra)
294 Oddelenie klinickej biochémie a hematológie
152 Oddelenie klinickej mikrobiológie
139 Patologicko-anatomické oddelenie (al. 248)
209 Rádiologické oddelenie - evidencia, príjem pacientov

Odbery krvi

351 (105) Transfuziologické odd. (objednávanie darcov krvi)

Objednávanie pacientov na fyziatricko-rehabilitačné procedúry

394,  460 individuálny telocvik

Objednávanie pacientov na rádiologické vyšetrenia

388 Magnetická rezonancia (MR)
103 Počítačová tomografia (CT)
216 Ultrasonografia (SONO, USG)
209 Mamografia (MMG) a FLEBOGRAFIA (RTG) - 13:00 - 14.00 hod.

Pracovná zdravotná služba (PZS)

317 Verejný zdravotník pre PZS

Nezdravotnícke pracoviská:

+ 421 (34) 69 69 + klapka


Administratíva

285 archív
396 epidemiológ
305 IT
290 IT
206 klientske centrum (6.00 - 15.30 hod.)
207 klientske centrum (6.00 - 15.30 hod.)
453 krízové riadenie
194 mzdové
315 marketing
476 metrológ
429 manažér kvality
116 MTZ
282 operatívna evidencia
271 personálne
128 podateľňa
476 požiarna ochrana
204 právne (streda, piatok)
218 prevádzka
285 prijímacia kancelária
418 rokovacia miestnosť
127 sklad CO
270 styk s poisťovňami
286 učtáreň finančná
495 učtáreň finančná – vedúca
317 verejný zdravotník
320 vzdelávanie
453 životné prostredie

Prevádzka

444 Dispečing DZS
146 pracovisko dopravy
218 prevádzka - vedúca
312 sklad
354 základná škola (389, 384)
240 zberňa bielizne

Vedenie

250 riaditeľ
333 ekonomicko-technický námestník
106 námestník pre LPS
255 námestník pre OŠ (al. 440)