Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

Odborná verejnosť

e-Medius

E-learningový portál e-MEDIUS umožňuje elektronické vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov:

1. V Klientskej zóne FN AGEL Skalica, a.s. na témy určené zamestnávateľom

Aktuálne sú dostupné zamestnávateľom vytvorené opakované školenia BOZP a PO.

Vstup do klientskej zóny pre PC užívateľa

ostatní užívatelia (s iným elektronickým zariadením) k VSTUPU do klientskej zóny môžu použiť odkaz www.skalica.e-medius.sk (skopírovaním odkazu do vyhľadávača).

Povinnosť absolvovať školenia BOZP a PO majú všetci zdravotnícki pracovníci FN AGEL Skalica, resp. všetci zamestnanci, ktorí dali zamestnávateľovi súhlas k použitiu e-mailovej adresy a majú prístup do klientskej zóny FN AGEL Skalica. 

Manuál (vstup do klientskej zóny, registrácia, prihlásenie, ako si spraviť kurz)


2. V Klientskej zóne FN AGEL Skalica v kurzoch komory

Kurzy sú pripravené odborníkmi na právo a medicínu z Komory pre medicínske právo - MEDIUS. 

Podľa možnosti Komory ponúka MEDIUS aj prezenčné vzdelávanie v priestoroch nemocnice na vopred avizovanú tému v dohodnutom termíne.

Vzdelávajte sa v právnych témach, ktoré sú kreditované v zdravotníckych komorách!

Cieľom projektu je umožniť sestrám a pôrodným asistentkám bezplatné kreditované vzdelávanie zamerané na právne a bioetické témy súvisiace s výkonom ich povolania a pomôcť im takto si zvýšiť právnu istotu a sebavedomie pri výkone svojho povolania a v konečnom dôsledku podporiť pozitívnu interakciu medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom.

Všetky kurzy e-learningového vzdelávania sú zverejnené na portáli www.e-medius.sk. Kurzy sú k dispozícii nonstop, pričom registrácia nezaberie viac ako 2 minúty.


e-MEDIUS všetky kurzy (odkaz na portál)

Prvá návšteva portálu e-MEDIUS /navigácia pre užívateľa webu/

Po vstupe na portál e-Medius sa užívateľ  zaregistruje a postupuje v zmysle odkazu POUŽÍVANIE PORTÁLU.
Prvým krokom na absolvovanie samotných kurzov je registrácia na portáli (vyplnením správnych a úplných údajov – najmä u zdravotníckych pracovníkov príslušná komora a registračné číslo pre správne vygenerovanie certifikátu). Bezprostredne po registrácii si užívateľ môže vybrať niektorý z ponúkaných kurzov (po kliknutí na logo partnera v sekcii KURZY sa zobrazia len bezplatné). V popise každého kurzu je uvedená aj informácia o kreditácii kurzu v zdravotníckej komore. Kurz tvorí úvodné video, ktoré užívateľovi priblíži tému, študijný materiál, samotný test a vyhodnotenie. V rámci konta môže každý priamo v kurze prezerať úspešné alebo neúspešné pokusy, ako aj stiahnuť si certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu (certifikát je automaticky generovaný aj na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii). Na úspešné absolvovanie sú 3 pokusy.

REGISTRÁCIA / VÝBER KURZU / VSTUP DO KURZU /

POZOR na lehotu absolvovania u spoplatnených kurzov!

Každý kurz má 60-dňovú lehotu na absolvovanie - t.j. lehotu od zapísania sa do kurzu po úspešné absolvovanie. O blížiacej sa expirácii platnosti kurzu je každý informovaný 2 týždne a 5 dní pred termínom. Ak ho ani v tomto čase neabsolvujete, kurz prepadne. Pri opakovanom absolvovaní kurzu po uplynutí lehoty je nutné opätovné zakúpenie kurzu.