Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

Technické a materiálne vybavenie záchrannej zdravotnej služby Fakultnej nemocnice AGEL Skalica pre zabezpečenie výkonov počas pandémie ochorenia COVID-19

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov - Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2021-72
Trvanie projektu: 01/2022 – 11/2022
Schválená výška NFP: 316 579,28 EUR
Celkové oprávnené výdavky: 351 754,76 EUR


Cieľom projektu je:

  • Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Predmetom projektu je:

  • Predmetom projektu je obstaranie vozidiel rýchlej lekárskej pomoci a zdravotníckej techniky, ktoré prispejú k zlepšeniu a skráteniu času reakcie zdravotníckeho systému na enormný nárast ochorenia COVID-19 a osobných ochranných pomôcok a vybavenia zabezpečujúceho ochranu pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pred šírením ochorenia COVID-19.

Aktivity projektu:

  • Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19
  • Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia
  • Projekt je zameraný na zlepšenie schopnosti žiadateľa poskytovať potrebnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť a neodkladnú prepravu pacientom s náhlym zhoršením zdravotného stavu s diagnostikovaným ochorením COVID-19, resp. pacientom so suspektnými príznakmi na ochorenie COVID-19 v období enormného nárastu prípadov ochorenia COVID-19.

Verejné obstarávanie