Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

Modernizácia infraštruktúry Nemocnice Skalica

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov - Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Prijímateľ Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
Názov projektu Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica
Kód projektu v ITMS2014+ 302021M187
Kód výzvy IROP-PO2-SC213-2017-20
Trvanie projektu 01/2019 – 12/2021
Nenávratný finančný príspevok: 3 549 873,61 EUR

Cieľ projektu:

Modernizáciou infraštruktúry Fakultná nemocnica AGEL Skalica prispela k zvýšeniu produktivity a efektivity poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti.

Predmetom projektu bolo vybudovanie onkologického pavilónu s modernými ambulanciami, rekonštrukcia a modernizácia operačných a zákrokových sál gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia a vybavenie vybraných oddelení (Rádiologické oddelenie, Centrálne operačné sály, Chirurgické oddelenie, Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Urologické oddelenie a Oddelenie klinickej biochémie a hematológie) modernou zdravotníckou technikou.

Zmluvy uzatvorené v súvislosti s realizáciou projektu: