Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

Nákup zariadenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov - Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61
Trvanie projektu: 04/2021 – 12/2021
Nenávratný finančný príspevok: 475 150,32 EUR


Cieľom projektu bolo:

  • Posilnenie kapacít nemocnice a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19

Predmetom projektu bolo:

  • Predmetom projektu bol nákup prenosného a mobilného vybavenia a technologického zariadenia Fakultnej nemocnice AGEL Skalica a.s., za účelom rozšírenia možností poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov v nemocnici. Hlavným cieľom projektu a zriadením nových, alebo dočasných ordinácií bolo zabezpečenie ochrany verejného zdravia pred nákazou COVID 19, a to oddelením "covidových" a "necovidových" pacientov pri poskytovaní služieb akútnej ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Aktivity projektu:

  • vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,
  • ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.

Projekt bol zameraný na zlepšenie schopnosti poskytovať potrebnú zdravotnú starostlivosť cieľovej skupine pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19, resp. pacientom so suspektnými príznakmi na ochorenie COVID-19 a tiež na zvýšenie kapacity covidovej a lôžkovej časti nemocnice.

Miesto realizácie projektu bolo:

Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a. s.
Koreszkova 7
909 82 Skalica


Zmluvy:

Nákup zariadenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19

Nákup zariadenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 - Zobrazovacia technika

Nákup zariadenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 - Ochranný overal