Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

Novostavba lôžkového pavilónu internistických disciplín

Tento projekt je spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti

Názov projektu: Novostavba lôžkového pavilónu – internistických disciplín
Názov komponentu: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
Názov výzvy: „Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“
Kód výzvy: 11I02-21-V09
Kód projektu v ISPO : 11I02-21-V09-00003
Trvanie projektu: 3/2024 - 4/2026
Príspevok prostriedkov mechanizmu: 27 227 160 €
Celkové oprávnené výdavky: 27 227 160 €

Cieľom projektu je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie. Investíciami do moderných budov a technického vybavenia sa zefektívnia klinické a prevádzkové procesy, dosiahne sa lepší komfort pre pacienta a personál a zníži sa riziko nozokomiálnych nákaz. Obnovou a vytvorením prostredia pre vykonávanie modernej medicíny sa zatraktívni prostredie pre špičkových odborníkov a pomôže znížiť ich odliv do zahraničia.

Projekt bude realizovaný na území Trnavského samosprávneho kraja, na mieste realizácie projektu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica

Link: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7910643/


Dokumenty: