Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

O nemocnici

Skalická nemocnica bude mať novú magnetickú rezonanciu

5.5.2023

Fakultná nemocnica AGEL Skalica výrazným spôsobom skvalitní zdravotnú starostlivosť pacientom v regióne. V súčasnosti začala s prácami na výmene prístroja magnetickej rezonancie. Starý prístroj sa demontuje a na jeho miesto bude inštalovaný modernejší MAGNETOM Sola prístroj. Cieľom celého projektu je obnova materiálno-technického vybavenia skalickej nemocnice.

Doterajší MR prístroj v nemocnici slúžil 12 rokov. Výmena za nový, moderný, vysokej úrovne, zaručí udržanie nadštandardnej kvality vykonávaného spektra MR vyšetrení. „Vďaka inováciám sa skráti doba potrebná na vyšetrenia pacienta. V prvom rade je to vďaka rýchlosti získavania jednotlivých sekvencií, a aj vďaka zníženiu potreby opakovania sekvencií pri niektorých pacientoch,“ približuje MUDr. Mária Dušenka, MBA, vedúci lekár MRI pracoviska Fakultnej nemocnice AGEL Skalica. Obnova pracoviska je základným pilierom plánu reprofilizácie nemocnice do budúcna, s cieľom udržať a rozšíriť MRI diagnostiku v skalickej nemocnici, potrebnú pre lekárske odbory chirurgia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, gynekológia, onkológia, neurológie, urológia, otorhinolaryngológia aj traumatológia. V rámci týchto odborov nemocnica poskytuje predovšetkým MR vyšetrenia muskuloskeletálneho systému, nervového systému, tiež vyšetrenia zamerané na orgány brucha a malej panvy (vrátane multiparametrických vyšetrení prostaty u mužov).

 „Oddelenie rádiológie realizuje ročne v priemere 17 000 výkonov, pričom počet MR výkonov sa pohybuje v rozmedzí 3057 (v 2020) až 3336 (2022). Len v tomto roku, sme za 4 mesiace, zrealizovali 992 MRI vyšetrení“ hovorí Mária Dušenka a dodáva, že: „Po zabezpečení optimálneho počtu personálu na RDG oddelení, plánujeme v budúcnosti otvorenie prevádzky aj v poobedných hodinách, čo prispeje k skráteniu čakacej doby na termín vyšetrenia.“

Okres Skalica má spádovú oblasť približne 120 000 obyvateľov a Fakultná nemocnica AGEL Skalica prevádzkuje jediný MRI prístroj v celom okrese. „Naviac hraničí s troma okresmi, z ktorých dva nemajú takéto pracovisko. Preto, značná časť týchto pacientov mieri práve do Skalice. Výnimkou nie sú ani pacienti  z bratislavského regiónu,“ vysvetľuje dôležitosť pracoviska Mária Dušenka.

Výmenu prístroja bude sprevádzať aj čiastočná rekonštrukcia priestorov pracoviska. „Stavebné úpravy zahŕňajú realizáciu rozvodov inštalácií inžinierskych sietí a energií. Taktiež sa budú realizovať nové rozvody vzduchotechniky či povrchové úpravy podláh a stien,“ približuje Ing. Ivan Medlen, ekonomicko-technický námestník skalickej nemocnice. Keďže ide o rekonštrukciu vnútorných priestorov, práce výrazne neovplyvnia fungovanie ostatných pracovísk rádiologického oddelenia. „Počas realizácie môže byť zvýšená hlučnosť, prašnosť alebo zvýšený pohyb cudzích osôb, avšak pacientom ani zamestnancom práce neohrozia iné vyšetrenia v rámci prevádzky nemocnice,“ dodáva Ivan Medlen.

Všetky práce vrátane zaškolenia personálu by mali trvať zhruba tri mesiace, a pacientom tak už od augusta tohto roka bude slúžiť špičková diagnostická technológia.

Späť