Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

5. máj - Svetový deň čistých rúk

4.5.2023

Zámerom tohto svetového dňa je celosvetovo spropagovať hygienu rúk. Zachovať globálnu propagáciu, viditeľnosť a udržateľnosť v oblasti hygieny rúk nielen v každodennom živote bežných ľudí, ale aj pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Svetová zdravotnícka organizácia od roku 2009 každoročne vyhlasuje k Svetovému dňu hygieny rúk kampaň „SAVE LIVES – Clean Your Hands“ - „Zachraňuj životy – umy si ruky“. O dôležitosti čistoty rúk hovorí epidemiologička Fakultnej nemocnice AGEL Skalica MUDr. Katarína Naďová PhD., MPH.

Hygiena rúk zachráni každý rok milióny životov, ak sa vykonáva v správnych momentoch počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Starostlivosť o ruky je prejavom úcty k tým, ktorí ju vyhľadávajú, a chráni zdravie ostatných pracovníkov, ktorí túto starostlivosť poskytujú.
„V rámci tejto celosvetovej kampane môžeme spoločne podnietiť opatrenia na prevenciu infekcií a s tým spojenú antimikrobiálnu rezistenciu v zdravotníctve,“ hovorí MUDr. Katarína Naďová PhD., MPH. Silné a angažované komunity zdravotníckych pracovníkov, tvorcov politík a organizácií občianskej spoločnosti môžu urýchliť a udržať opatrenia v mieste poskytovania zdravotnej starostlivosti, aby boli ľudia v bezpečí a zdraví.

„Rukami sa prenáša od 60 – 80 % nákaz spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Hygiena predstavuje zásadný nástroj na obmedzenie výskytu nozokomiálnych nákaz, ktoré predstavujú riziko pre pacientov, podporujú rozvoj antimikrobiálnej rezistencie, predlžujú pobyt pacienta v zdravotníckom zariadení a zvyšujú náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ pokračuje vo vysvetľovaní Katarína Naďová. „Nozokomiálne nákazy (NN) ohrozujú verejné zdravie a bezpečnosť pacientov. Zvyšujú chorobnosť a úmrtnosť pacientov a ekonomicky zaťažujú systémy zdravotníctva. Zaujímajú teda nielen zdravotníkov, ale aj manažérov a politikov,“ hovorí. Na vzniku infekcií v nemocničnom prostredí sa často podieľajú endemické mikroorganizmy so známkami rezistencie na antibiotiká. „Pacienti slúžia ako inkubátory týchto ťažko liečiteľných kmeňov, pričom podávanie antimikrobiálnych látok vedie k prehlbovaniu ich rezistencie. Náklady na liečbu NN predstavujú náklady naviac. Zhoršujú hospodárenie zdravotníckych zariadení a nepriamo odčerpávajú finančné prostriedky určené na zdravotníctvo,“ dodáva Katarína Naďová.

Hygiena rúk je komplexný pojem, ktorý zahŕňa mechanické umývanie rúk, dezinfekciu rúk. Dôležitá je úprava rúk zdravotníckeho personálu. Ruky personálu by mali byť zdravé, upravené a bez akýchkoľvek ozdôb. Takéto ruky sú bezpečné počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nechty musia byť nakrátko ostrihané, pretože dlhé nechty poskytujú úkryt nielen pre zbytky odumretej kože, ale pôsobia aj ako živná pôda pre mikroorganizmy.  Lak a gélové nechty rozhodne nepatria na ruky zdravotníkov. Povrch umelých náhrad je porézny a poskytujú úkryt mikroorganizmom, ktoré sa v póroch úspešne rozmnožujú a menia prirodzené osídlenie pokožky rúk zdravotníkov v prospech mikroorganizmov schopných vyvolať prenosné ochorenie. Na ruky zdravotníkov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti nepatria ani prstene či náramky. Sú miestom, kde sa zachytávajú mikroorganizmy a vytvárajú sa podmienky na rozmnožovanie. Hoci v 20. storočí sa preferovalo v zdravotníctve  umývanie rúk a dezinfekcia bola odporúčaná len na miestach, kde nebol prístup k tečúcej vode, od roku 2002 sa preferuje dezinfekcia pred umývaním rúk.

Umývanie rúk sa odporúča vykonávať umývacou emulziou, ktorá je kompatibilná s dezinfekčným prostriedkom. Dezinfekčné mydlá sa nepoužívajú. „Ruky je nutné dôkladne umyť po príchode na pracovisko, v prípade, že sú ruky viditeľne znečistené, po použití toalety a pred jedlom. Ruky si umývame aj v prípade, že máme ruky kontaminované mikroorganizmami, ktoré tvoria spóry. Ide o kombinované ošetrenie rúk,“ hovorí MUDr. Katarína Naďová PhD., MPH a pokračuje: „Ruky si dezinfikujeme pred a po každom kontakte s pacientom, po kontakte s okolím pacienta, pred a po invazívnych zákrokoch, pred a po manipulácii s liekmi a pri príprave infúznych roztokov, po kontakte s biologickým materiálom ako je krv, hnis, zvratky, v priebehu vyšetrovania a ošetrovania pacienta a po odstránení ochranných a sterilných rukavíc.“

Správna hygiena rúk v správnom čase a za použitia správnych prípravkov vedie k zníženiu výskytu nozokomiálnych nákaz a tým aj k zmierneniu následkov, ktoré so sebou nesú.

Späť