Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

O nemocnici

Ako môže prevencia u všeobecného lekára odhaliť civilizačné ochorenia?

30.3.2023

Medzi civilizačné ochorenia zaraďujeme kardiovaskulárne ochorenia, arteriálnu hypertenziu - vysoký krvný tlak, diabetes mellitus - cukrovku, obezitu, nádorové ochorenia, psychické poruchy a respiračné poruchy. Tieto ochorenia sú veľmi časté a zapríčiňujú zvýšenú morbiditu - chorobnosť a mortalitu - smrtnosť v našej populácii. Veľa z týchto ochorení má pomalú progresiu, pacienta nebolia a častokrát o nich ani nevie. Na to je tu všeobecný lekár, aby mu vysvetlil a sprevádzal ho počas jeho života s cieľom predchádzať vzniku chorôb.

Pacient má nárok na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára každé dva roky, darca krvi má nárok na prevenciu každý rok. Prevencia pozostáva z anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, laboratórnych vyšetrení. Pacienti sú v poslednom čase motivovaní preplácaním zubných výkonov, ak majú absolvovanú preventívnu prehliadku aj u všeobecného lekára. Sledovať dátum preventívnej prehliadky pomáhajú aplikácie od všeobecných poisťovní.

,,Anamnestické údaje sa získavajú priamo rozhovorom s pacientom, lekár sa ho pýta na rodinnú anamnézu - výskyt ochorení v rodine u pokrvných príbuzných, najmä na cukrovku, vysoký krvný tlak, onkologické ochorenia v rodine. Ak rodičia už zomreli, pýtam sa pacientov, v akom veku a aká bola príčina úmrtia, pozor si dávam najmä pri diagnózach infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda v skorom veku. Osobná anamnéza pozostáva z ochorení, na ktoré sa človek lieči alebo liečil v minulosti, či prekonal nejaké operácie. Potom sa lekár pýta na pravidelné užívanie liekov a či sú prítomné alergie na lieky. Zameriavam sa aj na sociálnu anamnézu, s kým pacient býva a aké povolanie vykonáva, z čoho môžu vyplývať buď psychická alebo fyzická pracovná záťaž a k tomu pridružené civilizačné ochorenia. U žien sa pýtam na gynekologickú anamnézu, či je menštruácia pravidelná alebo už majú menopauzu, či žena užíva hormonálnu antikoncepciu, koľko prekonali pôrodov, potratov a umelých prerušení tehotenstva,“ vysvetľuje MUDr. Júlia Zahnašová zo všeobecnej ambulancie pre dospelých Fakultnej nemocnice AGEL Skalica.

Všeobecný lekár sa zameriava na fyziologické funkcie, pýta sa na problémy s močením, problémy so stolicou, úbytky/prírastky na hmotnosti a na spánok. Všeobecný lekár pri prevencii dôkladne zaznamenáva aj údaj o očkovaní proti tetanu, ktoré sa vykonáva každých 15 rokov, s najdlhším omeškaním 20 rokov, inak, ak sa na to pozabudne, musí sa pacient preočkovať kompletne 3 dávkami. Pre ľahšie zapamätanie, dospelí sa očkujú v 30 roku života, potom v 45 roku, neskôr v 60 roku. Pacient sa preočkuje aj po poraneniach a úrazoch, ak bolo posledné očkovanie viac ako pred 10 rokmi.

,,Pacientovi pri preventívnej prehliadke odmeriam výšku a váhu, vypočítam BMI - body mass index, ktorý mi hovorí o možnej obezite. Norma je medzi 20-25, menej ako 20 je podvýživa, 25-30 znamená nadváhu a hodnota nad 30 je obezita. Ak je prítomná obezita meriam aj obvod pása, ktorý má byť u mužov do 90 cm u žien do 80 cm. Na preventívnej prehliadke dávam pacientovi priestor, aby mi povedal svoje ťažkosti, ak nejaké má, čo by sa chcel spýtať. Zaujímam sa, či pacient športuje a zvláda vykonávať namáhavé činnosti. Samotné fyzikálne vyšetrenie pozostáva z vyšetrenia od hlavy po päty, dôraz kladiem na pohmat štítnej žľazy, auskultácie pacienta fonendoskopom pľúca a srdce, pohmat brucha, skontrolovanie končatín. Pacientovi meriame krvný tlak a pulz. EKG nám pomáha vylúčiť arytmie a iné poruchy srdca,“ hovorí skúsená odborníčka.

Po 40 roku života sa robí aj test na skryté krvácanie zo stolice, ktoré je užitočné v odhalení karcinómu hrubého čreva. V roku 2020 bol karcinóm hrubého čreva najčastejším diagnostikovaným nádorovým ochorením u mužov, u žien bol na druhom mieste na Slovensku. Stolica nesmie spadnúť do vody, odoberie sa na sucho, pacient dostane aj návod k odberu, ak je vzorka pozitívna, nasleduje kolonoskopické vyšetrenie u pacienta. Meranie ABI indexu je špeciálne vyšetrenie, ktoré majú niektoré ambulancie, vykonáva sa po 60. roku života a ukazuje nám priechodnosť ciev na rukách a nohách. Vďaka prevencii vieme zachytiť cukrovku, vysoký krvný tlak, obezitu, nádorové ochorenia, čiže celú škálu civilizačných ochorení. Ako lekári vieme pacienta včas poučiť o životnom štýle, indikovať včasnú liečbu. ,,Zdravie nie je iba neprítomnosť choroby, o zdravie je potrebné sa aktívne starať. Viac sa usmievajte, viac choďte do prírody, pravidelne sa hýbte, pite veľa vody, racionálne sa stravujte,“ dodáva MUDr. Zahnašová. Vďaka voľným kapacitám sa pacienti zo skalického okresu ešte  môžu stať pacientmi všeobecnej ambulancie skalickej nemocnice na adrese Korezskova 7, pavilón G.

AKÉ PREHLIADKY BY STE MALI ABSOLVOVAŤ?

1x ročne  všeobecný lekár

1x ročne zubár

1x ročne gynekológ (ženy)

1x za dva roky skríning prsníkov 1x za tri roky urológ (muži)

1x za desať rokov kolonoskopia a gastroenterológ

Späť