Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

O nemocnici

Nový kardiológ skalickej nemocnice ordinuje tri dni v týždni

4.11.2022

Ambulantná starostlivosť o pacientov s ochoreniami srdca v regióne Skalice a okolia sa od novembra posilnila. Nový kardiológ vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica vyšetruje pacientov od novembra v režime tri dni v týždni. Pacienti sa môžu na vyšetrenie objednávať cez rezervačný systém nemocnice ako doteraz.

Choroby obehovej sústavy patria na Slovensku medzi najčastejšie príčiny úmrtí a dostupnosť kardiologickej starostlivosti v regióne sa nedá nahradiť. „Vytvorenie podmienok pre nového kardiológa v skalickej nemocnici bolo jednou z priorít v oblasti náboru nových lekárov v tomto roku. Prítomnosť skúseného kardiológa s viac ako 30 ročnou praxou v liečbe srdcových ochorení vnímam s ohľadom na našich súčasných aj budúcich pacientov ako veľké zadosťučinenie,“ uviedol k nástupu nového kardiológa riaditeľ nemocnice Ing. Marián Juruš.

Kardiológ MUDr. Marián Kozlovský ordinuje v Skalici od novembra v pondelky, stredy a piatky. Špecializáciu z kardiológie získal v roku 1990. Liečbe ochorení srdca sa venoval počas svojej praxe lekára v Ústave kardiovaskulárnych chorôb, Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb aj v myjavskej nemocnici, kde pôsobí doteraz. „V práci ambulantného kardiológa sa snažím využívať vedomosti,  skúsenosti, aj priateľstvá a známosti nadobudnuté na špičkovom slovenskom pracovisku NÚSCH, ale aj iných slovenských pracoviskách. Za sedem rokov praxe v myjavskej nemocnici prešlo kardiologickou ambulanciu cez 50 tisíc pacientov. Budem sa snažiť o zachovanie spokojnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na dvoch pracoviskách súčasne, čo si vyžaduje veľa tolerancie a ústretovosti na všetkých stranách,“ predstavil svoj zámer nový kardiológ skalickej nemocnice MUDr. Marián Kozlovský.

V roku 2021 bolo v Skalici vykonaných ambulantne viac ako 10 tisíc kardiologických vyšetrení pre bezmála 8 tisíc pacientov. U pacientov so srdcovými ochoreniami dominujú medzi diagnózami hypertenzné choroby, ischemické choroby srdca, častý je tiež výskyt porúch srdcového rytmu, chronického zlyhávania srdca a kardiomyopatií. Podľa údajov NCZI o vyšetreniach z roku 2000 boli choroby obehovej sústavy v uvedenom roku najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, až 70% pacientov sledovaných na kardiologických ambulanciách bolo vo veku 75 +.

Kardiologickú ambulanciu MUDr. Kozlovského nájdu pacienti v priestoroch niekdajšej ambulancie MUDr. P. Košťála vo vestibule hlavnej budovy nemocnice. Pacienti sa objednávajú na vyšetrenie v kardiologickej ambulancii cez rezervačný systém nemocnice (https:// vysetrenia.agel.sk) alebo cez klientske centrum, ktoré aktuálne objednáva kardiologických pacientov na január.

Späť