Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

Primár skalického Oddelenia vnútorného lekárstva: „Pandémiou vzrástli nároky na náš personál, veľké úsilie striedali pocity frustrácie“. Covid limitoval diagnostiku a liečbu ostatných závažných diagnóz

30.3.2022

Oddelenie vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice AGEL Skalica sa počas pandémie COVID-19 primárne venuje diagnostike a liečbe koronavírusového ochorenia, najmä liečbe pľúcnych prejavov COVID-19. Zo všetkých lôžkových oddelení práve na OVL sú lôžka najdlhšie a v najväčšom počte reprofilizované na úkor lôžok pre necovidové stavy pacientov s chronickými ochoreniami. Očakávania primára Oddelenia vnútorného lekárstva MUDr. Miroslava Červeňa v oblasti liečby týchto pacientov v najbližšom období súvisia so zlepšením epidemiologickej a personálnej situácie v nemocnici aj na oddelení ako takom.

Liečba pacientov s koronavírusom na reprofilizovaných lôžkach oddelenia vnútorného lekárstva (OVL) priniesla mnoho nového. Začali sa používať nové lieky predovšetkým antivirotiká, viacej sa začali používať imunomodulanciá a neskôr v špecifických situáciách a indikáciách aj  biologická liečba a monoklonálne protilátky. Vzrástla požiadavka na sonografické vyšetrenie  hlbokého žilového systému dolných končatín z dôvodu rizika žilovej trombózy.

Samozrejme, vzrástli nároky na personál, ktorý musí znášať omnoho vyššiu záťaž, a to nielen s ohľadom na nekomfortnú prácu v overaloch a s respirátormi. Veľké úsilie pri starostlivosti o ťažké covidové stavy pacientov sa striedajú u zdravotníkov s pocitmi frustrácie z veľkého množstva úmrtí. Lekári sa často, najmä v obdobiach vrcholenia vĺn pandémie, dostávali do situácie, kedy potrebovali pacientovi poskytnúť odbornejšiu starostlivosť, ale z rôznych dôvodov to nebolo možné zrealizovať včas alebo vôbec. Narážali nielen na nedostatok voľných ventilátorových lôžok na OAIM. „Hlavný problém vidím v tom, že za obdobie dvoch rokov pandémie neboli stanovené jasné pravidlá, čo sa týka preberania  COVID pacientov s vážnymi diagnózami na vyššie pracoviská. Neustále odmietanie pacienta, pokiaľ je COVID pozitívny, pretože nemajú covidové oddelenia, to má pacient umrieť na inak liečiteľnú chorobu, len preto, že má COVID?“ približuje náročné okolnosti liečby a zvýšenú psychickú záťaž v liečbe COVID stavov MUDr. Červeň zároveň a dopĺňa: „Treba povedať, že nie všetko hodnotím negatívne. Podarilo sa nám počas pandémie zlepšiť vybavenie, získali sme pre covidové oddelenie sonografický prístroj, aj keď nie nový, a viacero prístrojov na neinvazívnu ventiláciu.“

Oneskorená diagnostika, dlhšie čakacie lehoty na zobrazovacie vyšetrenia, a preto aj oneskorenie začatia liečby ochorení – to všetko sú nežiadúce aspekty, ktoré pandémia vniesla do manažmentu liečby chronických ochorení oddelenia vnútorného lekárstva. „Treba povedať, že určite tým, že sme sa zaoberali prevažne diagnostikou a liečbou ochorenia COVID 19, najmä liečbou pneumónií a pod., neostával čas detailnejšie sa zaoberať managementom ostatných chronických ochorení ako sú anémie, nádorové ochorenia, koronárna choroba srdca a ďalšie,“ upozorňuje na riziká oneskorenej diagnostiky a liečby ochorení primár najväčšieho oddelenia v nemocnici MUDr. Miroslav Červeň, podľa ktorého dva omeškané roky v liečbe môžu mať fatálne následky na zdraví aj živote človeka.

Veľmi veľa zdravotníkov počas pandémie odišlo zo zdravotníctva, čím sa prehĺbil ešte viac nedostatok zamestnancov v zdravotníctve. Na oddelení vnútorného lekárstva v Skalici je aktuálne potreba doplniť 5 až 6 lekárov, chýbajú sestry, zdravotnícki asistenti aj sanitári. Primár OVL očakáva zlepšenie epidemiologickej situácie: „Chcel by som povedať, že pozitívne, ale neviem, či to naozaj tak bude, stojíme pred rôznymi výzvami. Očakávame, že pandémia COVID-19 skončí a vrátime sa k normálnej medicíne. Očakávam, že sekundárni lekári sa čím skôr zaradia do špecializačného odboru, umožní sa im ďalšie potrebné vzdelávanie, doplní sa personálny deficit za účelom pokrytia služieb a práce na jednotlivých oddeleniach. Chceme doplniť aj prístrojové vybavenie, hlavne monitory k lôžkam napojené k centrále, sprevádzkovať  JIS-ku.“

Späť