Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

Nový koncept má pacientom v skalickej nemocnici priniesť vyšší komfort liečby akútnej bolesti

2.3.2022

Bolesť, ako jeden z hlavných symptómov, pre ktorý pacienti vyhľadávajú odbornú pomoc, nepriaznivo vplýva na psychické a fyzické zdravie osoby. Cieľom Fakultnej nemocnice AGEL Skalica je nielen bolesť citlivo vnímať a adekvátne ju zmierňovať, ale vedieť ju predvídať a dostatočne včas utlmiť. Na to musia byť v zdravotníckom zariadení vytvorené štandardy, preškolený personál, optimalizovaná dokumentácia, čo je dlhodobý proces. Skalická nemocnica prijala zásadné kroky, aby sa tento cieľ podaril zrealizovať.

V najbližších mesiacoch bude vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica prebiehať zavádzanie nových štandardov v liečbe akútnej bolesti a bude preškolený personál nemocnice. „Cieľom nového konceptu je, že dokážeme pacientovi garantovať, že v našej nemocnici nebude trpieť,“ uvádza k novému manažmentu liečby bolesti  riaditeľ nemocnice MUDr. Jakub Rybár. Podľa jeho slov má byť podľa nových štandardov bolesť u pacientov systematicky sledovaná a zaznamenávaná. „Personál po novom dokáže zadefinovať mieru bolesti, ktorá je pre pacienta neúnosná. Intenzívnu bolesť správne preškolený personál očakáva, vie ju včas zachytiť a dostatočne rýchlo jej pacienta zbaviť,“ doplnil riaditeľ.

Novému konceptu liečby bolesti predchádzal audit, ktorý identifikoval dôležité aspekty v diagnostike a liečbe akútnej bolesti. V nemocnici vznikla stála pracovná osemčlenná skupina, ktorá sa na pravidelnej báze zaoberá procesom liečby akútnej bolesti v rámci celej nemocnice. Členmi tejto pracovnej skupiny sú lekári a sestry oddelení operačných aj neoperačných odborov. „Samozrejme, ide o komplexné nastavenie procesov liečby naprieč oddeleniami nemocnice, ktoré bez intervencie ošetrovateľského personálu nemôžu fungovať. Pacient inak vníma bolesť, keď leží a inak, keď zakašle alebo sa otočí. Preto sa vyžaduje nové definovanie intenzity bolesti pacienta v pokoji a v pohybe a nastavenie následnej reakcie ošetrovateľského personálu,“ objasnil koncept nového manažmentu liečby bolesti vedúci projektu Bolesť pacientov pod kontrolou MUDr. Peter Stachura a doplnil, že liečba môže byť nefarmakologická, farmakologická, resp. si vyžaduje informovanie lekára a pod.

Intenzita bolesti je iná bezprostredne po chirurgickom zákroku a iná u pacienta s akútnym zápalom apendixu. Nové štandardy definujú v závislosti od očakávanej intenzity bolesti nielen frekvenciu sledovania bolesti a výber primeraného farmaka, ale aj vhodný spôsob podania liečby. S tým súvisí aj  automatické dávkovanie liekov, ktoré sú pre naplnenie konceptu veľmi dôležité. „Pre pacientov s očakávanou vysokou intenzitou bolesti, ako je to napríklad pri väčších brušných operáciách, budú zabezpečené jednorazové dávkovacie pumpy, ktoré budú dávkovať lokálne anestetikum prostredníctvom zavedeného katétra k blokovaným nervom. V pláne je aj zakúpenie PCA – patient controlled analgesia púmp, ktoré budú môcť obsluhovať samotní pacienti a sami si dávkovať silné analgetikum podľa potreby, samozrejmosťou je zábezpeka brániaca predávkovaniu pacienta,“ približuje technické nároky vyššieho štandardu liečby MUDr. Stachura.

Koncom januára bola v Skalici operovaná s vážnym úrazom ramena pacientka, ktorá mala pred operáciou zavedený interskalenárny katéter. Cez tento katéter sa lokálne anestetikum prostredníctvom elastomérovej pumpy dostávalo kontinuálne k nervom, ktoré inervujú hornú končatinu, čím sa zabezpečovalo nepretržité tlmenie bolesti. Takýmto spôsobom sa môžu nielen akútne pooperačné bolesti tlmiť cielene na mieste, kde vzniká bolesť. Pacientke podľa vlastného vyjadrenia použitá metóda uľahčila zvládnutie bolesti po operácii. „Ďakujem celému tímu lekárov za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie ako i vykonaný operačný zákrok,“ zhodnotila pacientka kvalitu poskytnutej starostlivosti.

Späť