Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

Ochota absolvovať preventívnu prehliadku každým rokom rastie

4.2.2022

4.februára si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine. So stúpajúcim priemerným vekom obyvateľstva stúpa aj výskyt rakoviny. Pozitívom je, že účinnou prevenciou onkologických ochorení stúpa ochota ľudí absolvovať preventívne prehliadky, vďaka čomu je každý rok zachytených viac prípadov rakoviny vo včasnom štádiu. So zlepšujúcimi sa podmienkami onkologickej liečby takto rastie aj počet vyliečených pacientov. Onkologické ambulancie skalickej nemocnice evidujú ročne cca 650 nových prípadov onkologických ochorení.

Najčastejšími diagnózami, ktoré dovedú pacientov do ambulancie onkológa v Skalici, sú u mužov hrubé črevo, pľúca a prostata, u žien prevládajú zhubné nádory prsníka, hrubého čreva, konečníka, maternice a vaječníkov. Ročne evidujú onkologické ambulancie skalickej nemocnice cca 650 nových prípadov rakoviny. Infúznu alebo hormonálnu ambulantnú liečbu absolvuje v onkologickom stacionári skalickej nemocnice cca 50 pacientov týždenne, čo je dané aj personálnymi kapacitami pracoviska. „Čím skôr onkologickí pacienti navštívia naše pracovisko, tým lepšie vyhliadky v liečbe majú. To je hlavný dôvod, prečo sa včasné štádiá rakoviny aktívne vyhľadávajú a sledujú sa rizikové skupiny,“ zdôrazňuje proaktívny prístup ku skríningu rakoviny onkológ Fakultnej nemocnice AGEL Skalica MUDr. Adrián Nečas a dodáva: „Liečiteľnosť onkologických ochorení sťažuje fakt, že rakovina je v skorých štádiách bezpríznaková a nebolí. U rakoviny pankreasu, pažeráka alebo nádorov mozgu sú pacienti znevýhodnení už samotným druhom rakoviny, keďže ide o ťažšie liečiteľné formy neskorých štádií rakoviny. Prvú liečbu dokážeme aplikovať u pacienta do dvoch  týždňov po obdržaní histologického nálezu z biopsie.“ Vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica sa podmienky onkologickej liečby v predchádzajúcom roku posunuli na európsku úroveň. Onkologický stacionár v Skalici umožňuje podávanie chemoterapie na 8 lôžkach a 10 aplikačných infúznych kreslách v novom príjemnom prostredí.

Rakovina je považovaná z hľadiska faktorov podieľajúcich na jej vzniku za multifaktoriálnu. „Veľká časť onkologických ochorení je podmienená genetikou, ale rizikových faktorov, tzv. spúšťačov rakoviny, je veľa. Spolupôsobenie nevhodnej životosprávy a stresu sa podieľa na vzniku väčšiny z nich. Za rizikové sú považované okrem nedostatku pohybu a nezdravého stravovania (lacné mastné potraviny a prepálené tuky, konzervanty, farbivá, dusičnany) tiež fajčenie, alkohol, hormonálne poruchy, nedostatočná ochrana kože, civilizačné ochorenia, bezdetnosť, anémia a mnohé iné.

Pri ochrane zdravia pred onkologickými ochoreniami zohráva dôležitú úlohu spoločnosť, a to hlavne pri tvorbe a ochrane životného prostredia, v hospodárstve pri produkcii zdravých surovín a vo výrobe kvalitných potravín. Ako súčasť sekundárnej prevencie je dôležité cielené vyhľadávanie včasných štádií onkologických ochorení – tzn. účinný systém preventívnych prehliadok. „Gynekologickými prehliadkami a zavedením mamografických vyšetrení u žien po 40. roku sa zvýšil záchyt včasných liečiteľných štádií karcinómu prsníka. Cielene sa vykonáva aj monitoring rakoviny prostaty u mužov a rakoviny hrubého čreva a konečníka pri preventívnych prehliadkach u všeobecného lekára,“ zdôrazňuje význam preventívnych prehliadok MUDr. Nečas a dodáva, že nezanedbateľná časť prípadov rakoviny je zistená náhodne pri inom napr. predoperačnom vyšetrení.

Nielen kvalitatívna úroveň diagnostiky a liečby onkologických ochorení neustále napreduje. Zvyšuje sa dĺžka prežitia a kvalita života u onkologicky chorých pacientov. „Individuálne podmienky ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí poskytujú v našom regióne agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti  ADOS. Mobilný hospic v Skalici poskytuje poradenskú službu rodinám nevyliečiteľne chorých v domácom prostredí, kde prioritou je zbaviť pacienta obťažujúcich príznakov ochorenia a bolesti, a s týmto cieľom edukovať najbližších chorého,“ naznačuje základné piliere v starostlivosti o onkologických pacientov po ukončení nemocničnej liečby v Skalici MUDr. Nečas. Svoje nezastupiteľné miesto má v tejto oblasti občianske združenie Liga proti rakovine, ktoré okrem rozsiahlej poradenskej, vzdelávacej činnosti a psychopodpory ponúka aj aktívnu formu vyrovnávania sa s ochorením v skupine rovnako postihnutých. Relaxačné pobyty pre onkologicky chorých pacientov prinášajú možnosti vzájomnej výmeny skúseností a majú žiadúci efekt na psychiku ťažko chorých.

V onkologických ambulanciách skalickej nemocnice sa ročne realizuje viac ako 80 tisíc vyšetrení pri starostlivosti o viac ako 6 500 pacientov. „Ešte stále existuje veľká skupina obyvateľstva, ktorá nielenže je ľahostajná k prevencii, ale bagatelizuje príznaky ochorenia a váha s návštevou lekára. Iná skupina pacientov si nepripúšťa závažnosť onkologického ochorenia alebo ak aj áno, nezverí sa so svojou diagnózou ani najbližším a v snahe ušetriť rodinu sa vyrovnáva so zákerným ochorením osamote. Takýto izolovaný prístup v žiadnom prípade nenapomáha v liečbe, naopak je v protiklade s potrebami chorého, ktorý potrebuje zázemie, podporu a pochopenie rodiny,“ hodnotí prístup k liečbe chorých MUDr. Nečas.

Späť