Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

Skalická nemocnica sa môže pochváliť novým pľúcnym ventilátorom. Na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny pomáha pri záchrane najkritickejších pacientov

2.12.2021

Adekvátna prístrojová podpora dýchania je nevyhnutnou súčasťou komplexnej lekárskej starostlivosti vo Fakultnej nemocnice AGEL Skalica. Požiadavka na stále kvalitnejšie vybavenie oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti (OAIM) kopíruje súčasný stav a vývoj ochorení pacientov nemocnice. Nový pľúcny ventilátor, ktorým skalická nemocnica disponuje, umožňuje zvládať ťažké stavy zlyhávania pľúc a plní potreby ventilácie aj u najkritickejších pacientov.

Pľúcny ventilátor sa používa u pacientov s akútnym zlyhaním dýchania alebo s akútnym zhoršením chronického zlyhávania dýchania. Ventilátor Dräger Evita V600 v sume 32 400 eur financovala nemocnica z prostriedkov EÚ v rámci projektu s názvom „Nákup zariadenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19”. Spoluúčasť nemocnice na financovaní predstavovala 10% obstarávacej ceny zariadenia.

„Ide o jeden z najmodernejších prístrojov umelej pľúcnej ventilácie dostupný na trhu, ktorý umožňuje nastaviť celú škálu invazívnych a neinvazívnych ventilačných režimov," uviedol primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Rastislav Sabanoš a doplnil: „Prístroj, aj keď nefyziologicky, plne nahrádza a špeciálnymi ventilačnými režimami aj podporuje spontánne dýchanie pacienta." Spolu s týmto pľúcnym ventilátorom aktuálne disponuje nemocnica celkovo s 12 pľúcnymi ventilátormi, ktoré sa využívajú na OAIM a 4 prístrojmi s možnosťou neinvazívnej dychovej podpory, ktoré sa využívajú na reprofilizovaných COVID oddeleniach u pacientov, ktorí zatiaľ nevyžadujú invazívnu umelú ventiláciu pľúc.

 V čase mimo pandémiu sa ventilačné prístroje využívajú na zabezpečenie ventilácie a respirácie primárne u pacientov so zlyhaním dýchania (napr. u pneumónií u pacientov v septickom stave, pri zlyhávaní srdca s pľúcnym opuchom, u pacientov s poškodením dýchacieho centra mozgu rôznej etiológie).

„Počas tretej vlny pandémie sme odventilovali cez 20 pacientov s pneumóniou pri nákaze covid-19. U bdelých pacientov sa sprvu snažíme o zachovanie spontánneho dýchania cez špeciálne ventilačné režimy buď tvárovou maskou alebo helmou za prísneho monitorovania, ale vzhľadom k ťažkému poškodeniu pľúc bolo u každého pacienta rýchlo nutné zabezpečenie dýchacích ciest invazívne, a to endotracheálnou kanylou a uvedením pacienta do umelého spánku. Napriek našej enormnej snahe a liečbe založenej na odporúčaniach našich i svetových spoločností je mortalita veľmi vysoká,“ s poľutovaním konštatoval primár.

Späť