Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

O nemocnici

Skalická nemocnica získala ďalší moderný diagnostický prístroj na liečbu cievnych mozgových príhod

29.6.2021

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, člen skupiny AGEL, dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky pri liečbe náhlych cievnych mozgových príhod (CMP). Je to vďaka skvelému tímu odborníkov a najmodernejšiemu vybaveniu. Poslednou novinkou, ktorá lekárom významne pomáha pri diagnostike CMP, je moderný agregometer, ktorý slúži na okamžité stanovenie účinnosti antiagregačnej liečby. Nemocnica ho získala vďaka podpore neziskovej organizácie Zdravie pre Záhorie a Nadácii EPH.

Prístroj Verify now, ktorý získalo Neurologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, je príručný POCT agregometer, ktorý slúži na okamžité stanovenie účinnosti antiagregačnej liečby (zabránenie zhlukovaniu krvných doštičiek, aby sa predišlo vzniku trombov). ,,Uvedený prístroj umožňuje  vyšetrením krvi zistiť účinnosť aktuálne podávanej, ale i plánovanej liečby u pacientov s prekonanou cievnou mozgovou príhodou. Potreba tohto vyšetrenia je dôležitá preto, že asi  30% pacientov je rezistentných na liečbu  liekmi, ktoré  zabraňujú zrážaniu krvi a sú využívané  v sekundárnej prevencii cievnych mozgových príhod. ,,Včasné potvrdenie rezistencie na tieto lieky, (tienopyridíny) a tým predpokladaná neúčinnosť liečby,  nám umožňuje zmeniť plánovanú liečbu a znížiť riziko  opakovania príhody,“ vysvetľuje primár Neurologického oddelenia MUDr. Vlastimil Serdahely.“

Nákup nového agregometra je pokračovaním projektu neziskovej organizácie Zdravie pre Záhorie pod názvom Zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou v regióne horného Záhoria. Cieľovou skupinou projektu je spádová oblasť Neurologického oddelenia FNsP Skalica a.s. (obyvatelia okresov  Skalica, Senica, Myjava, okrajové oblasti okresu Malacky) s cca 150 tisíc obyvateľmi. ,,Každý rok v našom regióne liečime okolo 400 pacientov postihnutých cievnou príhodou. Systematická modernizácia  diagnostiky, liečby, manažmentu pacientov s CMP nám umožňujú zlepšovať prognózu  a prežívanie pacientov. Nielen, že sa znižuje odvrátiteľná úmrtnosť, významným spôsobom sa dá u časti pacientov zabrániť i ťažkému a trvalému poškodeniu mozgu po prekonanej príhode. Aj preto si takúto pomoc  nesmierne vážime, sme radi, že si naši partneri uvedomujú dôležitosť a význam týchto prístrojov,“ dodal primár.

V rámci uvedeného projektu  bola už v marci 2019  nainštalovaná na CT pracovisku FNsP Skalica nová  neurozobrazovacia technológia (e-STROKE SUITE Stroke Protokols) zakúpená zo získaných finančných prostriedkov z grantov Slovenskej energetiky,  Nadácie SPP  a Nadácie EPH. ,,Používanie nového softvéru s možnosťou vyšetrenia a automatického hodnotenia perfúzie mozgu, vyhodnotenia kolaterálneho obehu a ASPECT skóre umožňujú poskytnúť včasnú diagnostiku a modernú liečbu väčšiemu počtu pacientov,“ približuje MUDr. Serdahely význam modernej diagnostiky.

Cievne mozgové príhody sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia na Slovensku a významné množstvo pacientov po prekonaní príhody ostáva s trvalým funkčným postihnutím so závažnými socioekonomickými dopadmi pre rodiny,  ale i celú spoločnosť. Nové poznatky v diagnostike a liečbe ischemických cievnych mozgových príhod viedli v posledných rokoch k významnej zmene logistiky iktovej medicíny. 

Späť