Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

O nemocnici

U detí môžu po prekonaní koronavírusu nastať zdravotné ťažkosti Trvať môžu aj 12 týždňov

3.6.2021

Pandémia koronavírusu, ktorá nás sužovala viac ako rok, je pomaly na ústupe, na rad však prichádzajú zdravotné ťažkosti, ktoré nastávajú po prekonaní tohto ochorenia. Ako ochorenie COVID-19 pôsobilo na deti a aké problémy môžu najmenší mať aj mesiace od infikovania, sme sa spýtali primárky Pediatrického a neonatologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica MUDr. Eriky Vávrikovej.

„U detí malo ochorenie COVID-19 v drvivej väčšine len ľahký priebeh s nevýraznými príznakmi, z toho dôvodu zohrávali deti veľkú úlohu v šírení vírusu. K výraznému zvýšeniu detských pacientov nedošlo, našťastie, ani počas druhej vlny pandémie. Bolo to spôsobené aj tým, že detinboli izolované v domácom prostredí,“ vysvetľuje primárka zo skalickej nemocnice.

Koronavírus postihuje najmä dýchací systém, avšak u detí do jedného roka sa infekcia prejavuje skôr príznakmi postihnutia tráviaceho systému. „V priebehu trvania pandémie sa však začali spomínať neskoré a dlhodobé ťažkosti po prekonaní ochorenia. Patrí sem závažné, imunitne podmienené ochorenie detí, ktoré je viazané na predchádzajúcu infekciu COVID-19, známe pod skratkou PIMS-TS alebo MIS-C. Ide o systémové zápalové ochorenie, ktoré sa môže prejaviť postihnutím viacerých orgánových systémov. Objavuje sa u všetkých vekových kategórií detí, najviac sú ohrozené deti do 5 roku veku,“ hovorí primárka MUDr. Erika Vávriková. Najťažší priebeh s potrebou intenzívnej až resuscitačnej starostlivosti vzniká podľa jej slov pri postihnutí kardiovaskulárneho systému s rizikom rozvoja zápalu srdcového svalu, rozvoja šoku a následným zlyhaním srdca. „Na toto ochorenie treba určite myslieť, ak dieťa prekonalo koronavírus, alebo bolo v blízkom kontakte s ochorením, dieťa má znova teploty minimálne 3 dni a viac, objaví sa vyrážka na koži alebo slizniciach úst, dieťa má príznaky postihnutia gastrointestinálneho traktu, objavujú sa príznaky z postihnutia srdcového svalu a v laboratórnom obraze sú zvýšené zápalové parametre,“ upozorňuje odborníčka.

Druhým problémom je súbor ťažkostí označovaných ako „long covid“ alebo dlhodobý, chronický COVID-19. Ide o ochorenie, ktoré postihuje viac systémov, príznaky nie sú typické, najvýraznejšie príznaky sú dušnosť a extrémna únava. „Príznaky pretrvávajú 12 týždňov po infekcii, ktorá mohla byť aj veľmi mierna. Sú veľmi pestré, objavuje sa kašeľ, zvýšená teplota, bolesti na hrudníku, bolesti hlavy, bolesti svalov, tráviace ťažkosti, ale aj depresie, strach a iné psychické poruchy. Vzhľadom na to, že veľa detí nebolo testovaných a nemá potvrdenú infekciu antigénovým alebo PCR testom, je treba na túto možnosť myslieť,“ opisuje detská primárka.

Osobitnú kategóriu postcovidových ťažkostí budú podľa odborníkov predstavovať psychické a psychosomatické ťažkosti u vnímavých detí, ktoré negatívne ovplyvňuje priebeh pandémie. Tieto stavy zahŕňajú depresie, stavy úzkosti a strachu a ich kombinácie. Úlohu zohráva nielen samotné ochorenie u dieťaťa, ale aj strach o príbuzných, sociálna izolácia, strata kontaktov, strata istôt, obavy o budúcnosť, nárast prejavov domáceho násilia a podobne.

V prípade všetkých ťažkostí, ktoré nastávajú po samotnom prekonaní vírusu, prichádza postcovidová liečba. „Prebieha rôzne, a to v závislosti od priebehu ochorenia, či ide o PIMS alebo chronický covid. PIMS ako bolo uvedené vyššie, je závažný stav, ktorý vyžaduje komplexnú intenzívnu až resuscitačnú liečbu, a tá patrí do kompetencie jednotiek intenzívnej starostlivosti alebo detských OAIM oddelení. Liečba a režim pri chronickom covide zahŕňa najmä princípy dodržiavania správnej životosprávy. To znamená pravidelný a racionálny stravovací režim, dostatok kvalitného spánku, pravidelnú fyzickú aktivitu v závislosti od individuálnej tolerancie námahy. Dôležité je nepodceňovať akútne vznikajúce ochorenia, čiže včas a správne liečiť najmä akútne infekcie iného typu,“ dopĺňa MUDr. Erika Vávriková. Nesmieme ani zabudnúť správne liečiť chronické ochorenia. Podporná liečba zahŕňa doplnkové užívanie vitamínov C, D a E a preventívnu imunostimulačnú liečbu na podporu imunitného systému. Osobitný režim vyžaduje skupina psychických porúch. Je potrebné sa včas obrátiť na špecialistov z radov psychológov alebo psychiatrov.

Späť