Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

Povӓdnuté brucho môže ukrývať funkčný problém Správne cvičenie a liečba pri diastáze

12.5.2021

Nefunkčné brušné svalstvo môže viesť k mnohým zdravotným problémom. Diastáza je obvykle spájaná s tehotenstvom a popôrodným stavom. V mnohých prípadoch tomu ale tak nie je. Diastáza sa týka oboch pohlaví, športovcov, detí a širokej škály ťažkostí. Môže spôsobiť únik moču, problematické trávenie, bolesti chrbtice, pruh a iné ťažkosti. Spoločným liekom na uvedený druh ťažkostí je cvičenie. Spevnenie brušných svalov a svalov hlbokého stabilizačného systému cvičením vedie k spevneniu stredu tela a správnej stabilite. Fyzioterapiu diastázy podstupujú vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica, ktorá je členom skupiny AGEL klienti najprv jednotlivo, neskôr v skupinách.

Niekedy sa vplyvom neprimeraného tlaku na brušnú stenu rozostúpia brušné svaly a vznikne diastáza. Deje sa to v mieste nazývanom linea alba, čo je väzivový pruh, ktorý spája ľavú a pravú stranu priameho brušného svalu. Postihuje všetkých bez rozdielu pohlavia a veku - teda novorodencov, deti, ženy aj mužov. Navonok sa toto rozostúpenie svalstva môže a nemusí prejaviť ako vypuklé, povädnuté alebo inak deformované brucho. Narušením celistvosti a povolením brušnej steny sa nemôžu aktivovať svaly hlbokého stabilizačného systému, čiže priamy brušný sval, bránica, svaly panvového dna a šikmé brušné svaly. „Všetky tieto svaly sú dôležité pre správne držanie tela a zaisťujú stabilitu panvy a chrbtice. Klienti sa často sťažujú aj na bolesti v driekovej časti chrbtice, únik moču, tráviace či psychické ťažkosti,“ objasňuje zdravotné problémy, ktoré sa spájajú s diastázou vedúca fyzioterapeutka vo FNsP Skalica Mgr. Jaroslava Hlavatá a dopĺňa: „V tehotenstve je diastáza tolerovaná ako normálny  stav, lebo v priebehu tehotenstva sa vytvára v dutine brušnej priestor pre bábätko a v dôsledku vnútrobrušného tlaku ako rastie maternica, rozostupuje sa aj priamy brušný sval. Po pôrode by malo prísť k spontánnej úprave, ale nie vždy tomu tak je.“

Príčinou vzniku diastázy môže byť aj oslabené a málo elastické tkanivo či nevhodné alebo nesprávne vykonávané cviky. Napríklad pri klasickom sed-ľah cvičení sa často pracuje s nesprávnym vnútrobrušným tlakom. V bežnom živote stojí za diastázou aj nevhodné zaťažovanie, nesprávna manipulácia s bremenami alebo veľký nárast hmotnosti.

Vyšetrenie fyzioterapeutom na oddelení  Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie vo FNsP Skalica pozostáva z odobratia anamnézy a funkčnej diagnostiky. Súčasťou vyšetrenia sú test na prítomnosť diastázy a rozsah postihnutia, vyšetrenie svalov panvového dna a bráničný test. „Často pri  vyšetrení diastázy nachádzame u klienta súčasne aj poruchu svalov panvového dna a zlú prácu s dychom. Podľa výsledkov vyšetrenia je zostavený cvičebný plán. Počas terapie potom pracujeme so svalmi patriacimi k hlbokému stabilizačnému systému, ktorými sú bránica, svaly panvového dna, priečny brušný sval a šikmé brušné svaly. Základom je nastaviť tieto svaly tak, aby spolu fungovali, čiže ich timing“. Učíme klienta pracovať s diastázou – tzv. zatvárať diastázu v rôznych polohách a postupne zvyšujeme záťaž. Vedieme klienta tak, aby vedel  využívať tieto cviky v bežnom živote, teda v pohybe,“ priblížila priebeh terapie vedúca fyzioterapeutka a doplnila: „Úplne nevhodné sú klasické “brušáky“ a cviky, ktoré skracujú priamy brušný sval a tým diastázu iba zhoršujú. Spočiatku pracujeme s každým klientom individuálne, až potom môže prejsť jednotlivec do skupiny.“

Diastázu netreba podceňovať a vždy je vhodné vyhľadať  fyzioterapeuta alebo niekoho, kto sa venuje tejto problematike. „V našej praxi sa stretávame predovšetkým s popôrodnou diastázou u rodičiek, ktoré pred tehotenstvom nešportovali a sú v slabšej fyzickej kondícii. Ale mali sme  aj také, ktoré športovali a zlou technikou si diastázu vytvorili,“ zhodnotila svoje skúsenosti Mgr. Hlavatá.

 

V porovnaní s chirurgickým zásahom je fyzioterapia považovaná za efektívnejšiu liečebnú metódu diastázy. Efekt operácie nemusí byť trvalý a môže priniesť iné komplikácie. Nevýhodou je aj jazva a dlhšia rekonvalescencia. Samozrejme, vždy záleží na rozsahu postihnutia.

Späť