Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

O nemocnici

Pre skalickú pôrodnicu je pandémia obrovskou výzvou a skúškou. Všetky bábätká covid pozitívnych rodičiek sa narodili zdravé

23.4.2021

Fakultná nemocnica s poliklinikou, člen skupiny AGEL, má najťažšie pandemické obdobie s najväčšou pravdepodobnosťou už za sebou. Okrem bežných covidových pacientov museli zdravotníci v Skalici riešiť aj osobitnú skupinu pacientov s koronavírusom – budúce mamičky a rodičky. Špecifický prístup, špecifická situácia, keď sa radosť z očakávania bábätka spája s obavou, či to zvládne matka a ako sa jej diagnóza podpíše na dieťatku bola obrovskou výzvou aj pre skúsených zdravotníkov z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Čo všetko táto epocha priniesla opísal v rozhovore primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia skalickej nemocnice MUDr. Peter Budinský.

Ako ste vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou riešili súvislosť rodičiek a diagnózu covid-19? Za posledné týždne ste mali viacero covid pozitívnych rodičiek, do nemocnice už prišli s tým, že mali koronavírus?

Tehotné a rodičky s ochorením covid-19 by som rozdelil na tri skupiny. Prvá skupina boli rodičky a tehotné bez klinických príznakov, u ktorých sme riešili gynekologické a pôrodnícke problémy,  poradne a eventuálne iné komplikácie súvisiace s graviditou, pričom covid sa riešil len zo stránky epidemiologickej. Druhú skupinu tvorili tehotné pacientky s ťažkými klinickými prejavmi covidu,  u ktorých sme riešili komplikácie podaním antibiotík, resp. oxygenoteapiou. Tieto boli následne prepustené domov, niektoré už spontánne porodili a niektoré sú ešte doma a na pôrod sa chystajú. Tretiu skupinu tvoria rodičky v termíne pôrodu alebo pred termínom, u ktorých covid skomplikoval situáciu natoľko, že sme boli nútení ukončiť tehotnosť cisárskym rezom. U nás sme mali takéto prípady dva. Jednej pacientke sa po cisárskom reze stav zlepšil a bola spolu s dieťatkom prepustená domov, druhú pacientku sme v ťažkom stave prekladali do inej nemocnice. Vieme o troch prípadoch, kedy rodičky prišli do pôrodnice už otestované a informovali nás o svojej pozitivite na SARsCov-2 pri príchode na pôrodnicu.

Môžete zhrnúť opatrenia v skalickej nemocnici ohľadne rodičiek a pôrodov?  

Stále platí prísny zákaz návštev. Rodičky sú pri príjme na pôrodnicu antigénovo a následne PCR testované. Opakované testovanie rodičiek sa riadi usmerneniami nemocničného epidemiológa. Pozitívna rodička je izolovaná od ostatných rodičiek počas celého pobytu v nemocnici, pôrod nevynímajúc. Od rodičiek s covid-19 vyžadujeme aj rúško pri pôrode. Všetci sa snažia prispôsobiť situácii a spoločne sa snažíme, aby sme využili možnosti, ktoré máme k dispozícii, aby sa u nás rodičky cítili bezpečne, príjemne a mohli na svet priviesť zdravé dieťa aj v tejto nepriaznivej epidemiologickej situácii. Zatiaľ sa nám to pozitívne vracia aj od mamičiek a až na výnimky sa správajú zodpovedne a k opatreniam pristupujú zodpovedne. Personál dodržiava všetky protiepidemické opatrenia. Hygiena rúk, tvárová ochrana a nosenie ochranných pracovných prostriedkov dodržiava personál pôrodnice vrátane anestéziologického tímu, personálu nenotalogického oddelenia a nezdravotníckych pracovníkov gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.

A ako v podmienkach pandémie prebiehajú pôrody?

Väčšina covid pozitívnych rodičiek porodila spontánne, dva pôrody sme realizovali cisárskym rezom práve kvôli komplikáciám súvisiacim s covid ochorením. V obidvoch prípadoch išlo o závažné dýchacie ťažkosti. Väčšina rodičiek mala ľahký alebo mierny priebeh, najčastejšie bezpríznakový. V ďalších dvoch prípadoch hospitalizácie s covid pneumóniou u tehotných sme úspešne na oddelení zvládli liečbu koronavírusového ochorenia a rodičky boli prepustené. Jedna z nich už porodila, druhá bez komplikácií pokračuje v gravidite. Stav jednej rodičky so zápalom pľúc si vyžadoval riadené dýchanie (UPV), rodička bola po pôrode preložená do iného zariadenia a napojená na UPV. Dieťatko ostalo v  starostlivosti neonatologického oddelenia v Skalici.

Má pandémia a stav rodičiek, najmä tých covid pozitívnych zákonite negatívny dopad na bábätká?

Všetky bábätká covid pozitívnych rodičiek sa narodili zdravé. Podpora včasného kontaktu takejto matky a dieťaťa spolu s podporou laktácie po spontánnom pôrode sa realizuje už na pôrodnej sále, kde sú vykonávané aj základné pediatrické vyšetrenia. Vďaka výbornej spolupráci personálu pôrodnice a neonatologického oddelenia sa bonding a pokus o samoprisatie uskutočňoval u všetkých rodičiek po spontánnom pôrode. U rodičiek po pôrode cisárskym rezom to závažný stav covid ochorenia neumožňoval. Pri operačnom ukončení pôrodu sú novorodenci so súhlasom pediatra umiestnení po pôrode v izolačnom boxe, kým nie sú preložení k matke. Stav všetkých covid rodičiek po spontánnom pôrode umožňoval spoločný rooming-in pobyt matky s dieťaťom. Všetky režimové opatrenia sú nastavené tak, aby nemuseli covid pozitívne matky s dieťatkami po pôrode opúšťať izbu a boli tak čo najviac chránené ostatné rodičky. Matky sú umiestnené na izbách so samostatnými hygienickými zariadeniami, strava im je nosená v termo boxoch na izbu a zvyšné skríningové vyšetrenia, ktoré sú bežne vykonávané u rodičiek na pôrodnici, boli u týchto rodičiek naplánované na obdobie po odchode z pôrodnice, aby sa minimalizoval prenos infekcie.

Koľko celkovo pôrodov covid pozitívnych rodičiek ste v Skalici mali?  

Počas druhej vlny pandémie sme na našom gynekologicko-pôrodníckom oddelení mali 13 covid pozitívnych rodičiek, ktoré u nás aj rodili.  

Pandémia kládla nároky aj na vybavenie a možnosti tej ktorej pôrodnice. Tým, že ste realizovali v uplynulom období v Skalici rozsiahlu rekonštrukciu, bola to výhoda?  

V roku 2019/2020 prebehla v skalickej nemocnici rozsiahla modernizácia operačných a pôrodných sál gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v celkovej hodnote takmer 1,26  milióna eur. Súčasťou projektu bolo vybavenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia novou zdravotníckou technikou, nábytkom a iným potrebným zariadením. Kompletné zariadenie pôrodných boxov a sekčnej sály pôrodnice zahrnuje vybavenie rekonštruovaných priestorov novými pôrodnými lôžkami, operačnými lampami a mobilným operačným stolom pre sekčnú sálu. Vybavenosť operačných sál v najvyššom európskom štandarde predstavuje  nielen kvalitatívne lepšie podmienky pôrodov a hygienickejšie, efektívnejšie a príjemnejšie pracovné podmienky pre personál gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Skalici, ale aj rozšírenie možností v gynekologickej operatíve a poskytnutie vyšších operačných štandardov pre naše pacientky. Od roku 2015 sa postupne realizujú menšie i náročnejšie zásahy na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, ktoré boli zacielené z väčšej časti na pacientky a ich komfort pri pobyte na oddelení. Postupne sa realizovali výmena okien, otvorenie návštevnej miestnosti, modernizácia pacientskych izieb, odsávanie a modernizácia hygienických zariadení a ďalších priestorov.

Podpísala sa pandémia aj na počte pôrodov? Zaznamenali ste pokles?

Pôrodnosť nám v čase pandémie neklesla, práve naopak. Dôvodom je pravdepodobne zníženie mobility rodičiek v súvislosti s najbližším miestom pôrodu.

Späť