Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

O nemocnici

Vyšší štandard starostlivosti o závažné stavy pacientov s koronavírusom. Finančný dar spoločnosti Schaeffler Skalica na nákup prístrojového vybavenia a zdravotníckych pomôcok

16.3.2021

S cieľom zlepšiť podmienky starostlivosti najmä o závažné prípady pacientov s koronavírusovým ochorením sa Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica obrátila so žiadosťou o pomoc na spoločnosť Schaeffler Skalica. Táto ukázala srdce a podala pomocnú ruku nemocnici v náročnej epidemiologickej situácii, ktorá výrazne a dlhodobo zaťažuje zdravie pacientov a súčasne kladie zvýšené nároky na personál nemocnice.

Odovzdanie sa uskutočnilo v exteriéri nemocnice 16. marca. Symbolický šek z rúk podnikového riaditeľa spoločnosti Schaeffler Skalica Ing. Miroslava Janotu a konateľky spoločnosti Ing. Evy Jurkovičovej prijal riaditeľ FNsP Skalica MUDr. Jakub Rybár.

Finančný dar 15 tisíc eur bude použitý na nákup nových prístrojov a zdravotníckych pomôcok k starostlivosti o závažné stavy pacientov s koronavírusom na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Spoločnosť Schaeffler Skalica prostredníctvom aktivít spoločenskej zodpovednosti dlhodobo podporuje našu nemocnicu. V našich očiach je Schaeffler Skalica nielen významným a stabilným zamestnávateľom, ale aj chápajúcim a spoľahlivým partnerom v starostlivosti o zdravie. Získaná pomoc výrazne uľahčí prácu nášmu personálu a hlavne zabezpečí vyšší štandard starostlivosti o pacientov s covid infekciou. V aktuálnej kritickej situácii oceňujeme najmä rýchle ústretové jednanie spoločnosti,“ uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Jakub Rybár a vyslovil v mene pacientov a zamestnancov nemocnice svoje úprimné poďakovanie spoločnosti Schaeffler Skalica za významnú finančnú podporu.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) zabezpečuje v nemocnici 24 hodinovú starostlivosť o pacientov v kritickom stave na úseku intenzívnej medicíny, anestéziologickú starostlivosť, tiež konziliárne vyšetrenia a výkony pre všetky pracoviská nemocnice

„Počas pandémie malo naše oddelenie v starostlivosti doteraz viac ako 115 pacientov infikovaných koronavírusom s ťažkou pneumóniou, z ktorých 95% má alebo malo invazívnu umelú ventiláciu pľúc,“ uvádza primár oddelenia OAIM MUDr. Rastislav Sabanoš a dodáva: „Väčšinu zo získaných prostriedkov chceme použiť k nákupu flexibilného intubačného bronchoskopu, ktorý poslúži pri intubácii (zabezpečení priechodnosti dýchacích ciest) pacientov s nákazou COVID-19, čím sa zvýši bezpečnosť tohto výkonu ako pre personál, tak aj pre pacientov. Bronchoskop bude zároveň slúžiť k odberu biologických vzoriek z dýchacích ciest a toalete dýchacích ciest. Tento bronchoskop nájde využitie aj na operačnej sále pri intubácii, napr. okrem pacientov s nákazou COVID-19 aj pacientov so zlými anatomickými pomermi krku.

Použitie zostávajúcich prostriedkov finančného daru je plánované na nákup oximetrov, infúznych systémov a polohovacích pomôcok pre pacientov OAIM. Posledným finančným darom presiahla investícia spoločnosti Schaeffler Skalica do zdravotníckeho vybavenia a vzdelávania personálu nemocnice sumu 50 tisíc eur.

Späť