Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lôžkové oddelenie

Lôžkovú časť oddelenia tvoria 2 ošetrovacie jednotky, na ktorých sa nachádza 28 lôžok a pracovisko JIS (jednotka intenzívnej starostlivosti, na prízemí). Pacienti v závažnejšom zdravotnom stave (imobilní, odkázaní na pomoc) sú umiestňovaní na troch 4-lôžkových a jednej 1-lôžkovej izbe na prízemí. Na poschodí sa nachádza päť dvojlôžkových, jedna jednolôžková a štyri nadštandardné jednolôžkové izby. Pobyt na nadštandardnej izbe je spoplatnený podľa Cenníka výkonov a služieb FNsP Skalica.


Návštevná doba

PO – PI: 14.00 – 15.00 hod.
SO – NE: 13.00 – 16.00 hod.

Prosíme o dodržiavanie návštevných hodín z dôvodu nerušenia pacientov a personálu pri režimových aktivitách na oddelení.
Informácie o zdravotnom stave sú podávané výlučne osobne.


Príjem a organizácia pobytu pacienta

Chorí sú na neurologické oddelenie prijímaní na základe odporúčania obvodného lekára, neurológa alebo v akútnom stave bez odporúčania. Príjem sa vykonáva cez neurologickú ambulanciu alebo mimo ordinačných hodín priamo na oddelení. Pri príjme vyžadujeme od pacientov kompletnú zdravotnú dokumentáciou  a výsledky predošlých vyšetrení.
 Pacient sa na oddelení riadi domácim poriadkom, ktorý je sprístupnený na každej izbe. Dokument obsahuje všeobecné informácie, denný režim oddelenia, požiadavky na pacienta a náležitosti jeho prepustenia.


Hospitalizácia na neurologickom oddelení

Bola Vám indikovaná liečba (operácia, zákrok), súčasťou ktorej je pobyt na lôžkovom oddelení nemocnice. Informačná brožúrka (leták) HOSPITALIZÁCIA NA NEUROLOGICKOM ODDELENÍ (PDF) Vám poslúži ako sprievodca hospitalizáciou. Informácie sú v nej uvádzané v časovom slede, aby Vám čo najviac uľahčili prípravy na hospitalizáciu aj samotný pobyt v nemocničnom zariadení. V tlačenej podobe je Vám brožúrka k dispozícii na neurologickej ambulancii.

Internet a satelitná TV

  • pripojenie na internet (po celú dobu pobytu) ­- 5,00€
  • pripojenie k signálu satelitnej TV - 1,00€ (za každý začatý deň) 

Pobyt na nadštandardnej izbe

Na možnosť ubytovať sa na nadštandardenej izbe sa treba informovať pri príjme na oddelenie. Pobyt na nadštandardnej izbe na neurológii je spoplatnený podľa cenníka výkonov a služieb na vlastnú žiadosť.

Ubytovanie v jednolôžkovej izbe hotelového typu so samostatným hygienickým zariadením:   

  • 20€ - za 1. noc
  • 15€ - za 2. a ďalšiu noc

Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti

Sprievodca je osoba, ktorá bola prijatá na pobyt v lôžkovej časti nemocnice spolu s osobou, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť. Rozhodujúci vplyv pre prijatie sprievodcu k lôžku pacienta majú kapacitné možnosti oddelenia.

  • Pobyt sprievodcu  - 3,30€ na deň
  • Strava sprievodcu - 7,68€ (celodenná), 1,68€ (raňajky), 3,42€ (obed), 2,58€ (večera)

Fotogaléria

späť na úvodnú stránku oddelení