Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pracoviská

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie

Klinutím spustíte video

Neurologické oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s mozgovo-cievnymi, vertebrogénnymi, záchvatovými, neurodegeneratívnymi, autoimunitnými, demyelinizačnými ochoreniami a s neuroinfekciami. V rámci regiónu dosahuje úspechy najmä v liečbe vertebrogénnych ochorení, pri ktorých poskytuje najširšiu možnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť, vrátane intervenčných spinálnych výkonov, epidurálnych a kaudálnych blokov. V spolupráci s CT pracoviskom vykonávame CT  navigované periradikulárne infiltrácie a aplikujeme biomedicínsky ozón aj pod CT navigáciou v cervikálnej, thorakálnej a lumbálnej oblasti. 

Úzko spolupracujeme s centrom pre demyelizačné ochorenia, s neuromuskulárnym centrom, s Neurochirurgickou klinikou v Bratislave, Nitre, I.Ortopedickou klinikou UNB Ružinov, Rehabilitačným odd. NsP Galanta, NRC Kováčová a logopedičkou PaedDr. Barborou Bunovou, PhD. PaedDr. Barbora Bunová, PhD, klinický logopéd, poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom hospitalizovaným na neurologickom oddelení v oblasti získaných porúch reči - afázie, dysartrie. Ako jediné neurologické pracovisko na Slovensku poskytujeme diagnostiku a liečbu  orofaryngeálnej neurogénnej dysfágie, vrátane videofluoroskopického vyšetrenia prehĺtania.


Návštevná doba

PO - PI: 14.00 - 15.00 hod.
SO, NE: 13.00 - 16.00 hod.

Informácie o ZS sú podávané po 14.00 hod. výlučne osobne.
Prosíme o dodržiavanie návštevných hodín z dôvodu nerušenia pacientov a personálu pri režimových aktivitách na oddelení.


Terapeutické možnosti

 1. Systémová trombolytická liečba pri akútnych ischemických mozgových infarktoch, v spolupráci s NUSCH Bratislava, FNsP Trnava – endovaskulárna liečba (pdf)
 2. Epidurálna infiltrácia v lumbálnej oblasti,
 3. Kaudálna tlaková blokáda,
 4. Periradikulárny blok v lumbálnej a cervikálnej oblasti z voľnej ruky,
 5. Paravertebrálne obstreky v C, Th, L oblasti,
 6. Podávanie GUNA injekcií - fyziologická regulačná liečba kolagénom (pdf),
 7. Perineurálne infiltrácie (n. facialis,, medianus, occip. major, minor, suprascapularis, nn. intercostales, úžinové syndrómy)
 8. Infiltrácia kĺbov (ramenný, sacroiliakálny),
 9. Fazetová blokáda pod CT kontrolou v lumbálnej oblasti,
 10. Fyzikálna terapia (elektroliečba, parafín, masáže, mäkké techniky, iontoforéza), reedukácia reči a RHB paréz periférnych aj centrálnych,
 11. PRT pri foraminálnych herniách v lumbálnej oblasti pod CT kontrolou kortikoidom v spolupráci s rádiologickým oddelením
 12. Ozonoterapia s CT navigáciou - v lumbálnej, thorakálnej a cervikálnej oblasti (pdf)
 13. Logopedická intervencia v oblasti afázií (pdf)dyzartrií (pdf)dysfágií (pdf). Uvedené diagnózy veľmi výrazne znižujú kvalitu života pacienta a obmedzujú jeho samostatnosť. Zvyšujú aj mortalitu a morbiditu bacientov. Ako jediné neurologické pracovisko uskutočňujeme skríningové vyšetrenie prehĺtania u každého pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou /NCMP/ v akútnom štádiu ochorenia, čím sa snažíme predchádzať aspiračnej pneumónii, ktorá je veľmi často dôsledkom poškodenia priebehu prehĺtania. Ako jediné neurologické pracovisko na Slovensku uskutočňujeme terapiu neurogénnej dysfágie (pdf) založenú na dôkazoch. Tzn. najprv v spolupráci s Rádiologickým oddelením FNsP Skalica zistíme videofluoroskopickým vyšetrením (pdf), čo je poškodené v ústnej a hltanovej fáze prehĺtania, až potom zahájime terapiu poškodených parametrov ústnej (orálnej) alebo hltanovej fázy.

Diagnostika

STEMG, EMG

Špecializované laboratórium vykonáva vodivostné štúdie (STEMG), elektromyografické (EMG) vyšetrenia a vyšetrenia nervosvalového prenosu u pacientov s podozrením na nervové, nervosvalové a svalové ochorenia.

Kontakt:
(34) 69 69 494

Príprava na STEMG, EMG vyšetrenie (pdf)

EEG so stimulačnými metódami, po spánkovej deprivácii

EEG laboratórium uskutočňuje elektroencefalografické vyšetrenia ambulantných a hospitalizovaných pacientov s ochoreniami centrálneho nervového systému .Zameriava sa na diferenciálnu diagnostiku epilepsie a iných záchvatových ochorení, degeneratívnych ochorení mozgu a organického psychosyndrómu.

Kontakt:
(34) 69 69 494

Príprava na EEG vyšetrenie (pdf)


Členenie neurologického oddelenia