Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pracoviská

Neurologická ambulancia

Ordinačné hodiny

Pondelok

07:00 – 07:30 príprava ambulancie
07:30 – 13:00 endoskopické výkony, ambulancia
13:00 – 13:30 obed
13:30 – 15:30 konziliárne vyšetrenia, administratíva

Utorok

07:00 – 07:30 príprava ambulancie
07:30 – 13:00 endoskopické výkony, ambulancia
13:00 – 13:30 obed
13:30 – 15:30 konziliárne vyšetrenia, administratíva

Streda

Klinický deň

Štvrtok

07:00 – 07:30 príprava ambulancie
07:30 – 13:00 endoskopické výkony, ambulancia
13:00 – 13:30 obed
13:30 – 15:30 konziliárne vyšetrenia, administratíva

Piatok

07:00 – 07:30 príprava ambulancie
07:30 – 13:00 ambulancia – pacienti bez objednania s výsledkami RDO vyšetrení (CT, MR a pod.)
13:00 – 13:30 obed
13:30 – 15:30 konziliárne vyšetrenia, administratíva

Neodkladné stavy: v priebehu celej pracovnej doby, závažnosť posúdi lekár.

Pondelok - Piatok: 07:00 – 07:00
Sobota, Nedeľa: 15:30 – 07:00


O ambulancii

V ambulancii sú sledovaní a liečení pacienti s cievnymi ochoreniami mozgu, so sklerózou multiplex, vertebrogénnymi ochoreniami, pohybovými ochoreniami vrátane Parkinsonovej choroby a dystonických ochorení, bolesťami hlavy, epilepsiou a inými záchvatovými ochoreniami, nervosvalovými ochoreniami. Deti sú vyšetrované v pediatrickej neurologickej ambulancii v pavilóne H (vedľajší vchod).


Žiadame pacientov o dodržiavanie nasledovných pokynov:

Pripravte si platný preukaz poistenca, zoznam liekov a odporúčanie od všeobecného lekára.

  Výnimky, kedy odporúčanie nepotrebujete: 

 1. každá ďalšia návšteva u lekára špecialistu – kontrola,
 2. poskytnutie zdravotnej starostlivosti do 24 hodín od vzniku úrazu alebo v akútnych prípadoch (náhla zmena stavu), 
 3. dispenzarizácia - pacient je systematicky sledovaný u lekára špecialistu.

Pred vstupom do ambulancie si vypnite mobilný telefón.

Poistencov EÚ prosíme o predloženie aj kópie EÚ zdravotného preukazu.

Poradie pacientov určuje lekár. Prednosť majú neodkladné stavy, pacienti privezení sanitkou, imobilní pacienti, pacienti objednaní na čas a zamestnanci FN AGEL Skalica.

Ambulancia je zapojená do rezervačného systému. Informácie poskytuje klientske centrum Care Services v hlavnej budove nemocnice (nsi@careservices.sk).

V rezervačnom systéme si môžete rezervovať vyšetrenie: 

 1. online cez internet (www.rezervacie.agel.sk
 2. telefonicky v klientskom centre Care Services na č.t. 034 69 69 206, (-207) 
  v pracovné dni v čase od 6:30 do 15:00 hod. 
 3. osobnou návštevou klientskeho centra Care Services v pracovné dni v čase 
  od 6:30 do 15:00 hod. 

Telefonický kontakt 034 69 69 484, (-154) je možný od 14:00 hod. popoludní. 

Zaklopte, ak:

 • čakáte na podanie injekcií a obstrekov,
 • potrebujete informácie,
 • sa potrebujete objednať,
 • potrebujete vystaviť recept na lieky.

V prípade, že je čakáreň prázdna, zaklopte raz a počkajte.

Kontakty:

(34) 69 69 484
(34) 69 69 154
Ambulancie sa nachádzajú v pavilóne K v priestoroch bývalej infektológie

Personál:

Lekári:
MUDr. Dana Lisická,
MUDr. Patrícia Palenčárová

Sestry:
Eva Minaričková,
Mgr. Zuzana Kaiserová