Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Organizačné informácie

  1. Prevádzkový režim 
  2. Časová dostupnosť výsledkov vyšetrení
  3. Zvoz biologického materiálu
  4. Poskytovanie odberových skúmaviek pre vyšetrenia
  5. Elektronická distribúcia výsledkov vyšetrení
  6. Odberová miestnosť

1. Prevádzkový režim 

Laboratóriá oddelenia klinickej biochémie a hematológie fungujú v nepretržitej prevádzke.  

Denná prevádzka

PRACOVNÉ DNI   7.00 - 15.30 hod. 

Laboratóriá sú počas dennej prevádzky plne funkčné v celom spektre vyšetrení vrátane doplnkových služieb vo forme príjmu a zvozu biologického materiálu, možnosti odberu biologického materiálu priamo na oddelení a odborných a prevádzkových konzultácií.

Pohotovostná prevádzka

PRACOVNÉ DNI   15.30 - 7.00 hod.
SOBOTY, NEDELE 24 hod.  

Spektrum vyšetrení je obmedzené na rutinné a statimové vyšetrenia potrebné pre hospitalizovaných pacientov a neodkladné stavy urgentného príjmu alebo ústavnej pohotovostnej služby.  


2. Časová dostupnosť výsledkov vyšetrení

Statimové vyšetrenia

Výsledky sú dostupné do 1 hod od príjmu biologického materiálu v laboratóriu. Patria sem iba vyšetrenia, ktoré majú prednostnú prioritu na základe priameho ohrozenia života a zdravia pacienta v akútnom stave.

Rutinné vyšetrenia

Výsledky sú dostupné v deň príjmu biologického materiálu, spravidla v priebehu niekoľkých hodín, čo sa vždy odvíja od aktuálnej vyťaženosti prevádzky laboratórií. Bezprostredne po dvojstupňovej validácii sú výsledky exportované objednávajúcemu lekárovi v elektronickej forme. 

 


 

3. Zvoz biologického materiálu

Dopravná zdravotná služba FNsP Skalica zabezpečuje všetkým spolupracujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bezplatnú službu zberu a zvozu biologického materiálu do laboratórií, a to v celom regióne mesta a okresu Skalica. Transport je zabezpečený v pravidelných intervaloch v zmysle dohodnutého harmonogramu. Vzorky sú prepravované v špeciálnych transportných boxoch pri predpísanej teplote podľa druhu biologického materiálu za dodržania štandardných podmienok predanalytickej fázy vyšetrení, čo je nevyhnutným predpokladom správnych a kvalitných výsledkov.


4. Poskytovanie odberových skúmaviek pre vyšetrenia

Odberové skúmavky pre všetky vyšetrenia realizované v našich laboratóriách sú poskytované bezplatne.


5. Elektronická distribúcia výsledkov vyšetrení

Pre účely doručovania výsledkov v elektronickej podobe lekárom externých ambulancií je k dispozícii aplikácia WEBLIMS. Lekár indikujúci a objednávajúci vyšetrenia má prístup k databáze všetkých výsledkov svojho pacienta, ktoré boli v jeho histórii realizované v našich laboratóriách. 


6. Odberová miestnosť 

V prípade potreby je možnosť odberov biologického materiálu kvalifikovanou zdravotnou sestrou priamo na oddelení klinickej biochémie a hematológie (OKBH). Odberová miestnosť  je situovaná na úseku príjmu biologického materiálu v priestoroch OKBH.

Vydávanie výsledkov v listinej podobe

 

 

späť na úvodnú stránku oddelení