Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

Pacienti, návštevy, verejnosť

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie - pokyny k odberu - krvi, moču, stolice ...

Všeobecné zásady pre plánovaný odber biologického materiálu

Príprava pred odberom biologického materiálu, správny odber materiálu (vzorky krvi, moču a stolice) a dodržanie pokynov pri transporte vzoriek je nevyhnutným predpokladom správnych výsledkov vyšetrení. Preto sa vždy informujte u svojho lekára, či je potrebné dodržať špeciálne pokyny pred plánovaným odberom biologického materiálu. 


Pokyny k odberu krvi

Bežne sa krv odoberá v ranných hodinách na lačno, pri normálnom príjme tekutín (voda, nesladený čaj). Deň pred odberom sa doporučuje normálna fyzická aktivita bez preťaženia organizmu, vylúčenie alkoholu a ťažkých mastných jedál, prípadne výživových doplnkov a vitamínov, pokiaľ nie sú indikované a konzultované s lekárom. V špeciálnych prípadoch je treba dodržiavať pokyny lekára, v niektorých prípadoch je nevyhnutné prísť nalačno. 


Pokyny k odberu moču

  • Jednorazový moč – je vzorka moču odobratá v ktorúkoľvek hodinu. Odporúča sa stredný prúd moču a zber do močovej skúmavky alebo čistej nádobky, v prípade potreby sa vzorka skladuje v chlade. Je žiadúce doručiť vzorku moču čo najskôr do laboratória (optimálne do 2 hodín).
  • Prvý ranný moč – je moč, ktorý treba zachytiť pri prvom rannom močení ihneď po zobudení, doporučuje sa stredný prúd moču, zber do močovej skúmavky alebo do čistej nádoby a čo najskôr vzorku moču doručiť do laboratória (optimálne  do 2 hodín).
  • Zbieraný moč – je potrebné zbierať presný čas podľa pokynov lekára, spravidla 12 alebo 24 hodín. Pred začiatkom stanoveného času zberu je potrebné úplné vymočenie sa mimo zbernú nádobu. Ďalšie objemy moču musia byť zachytené do nádoby až do presne stanoveného času ukončenia zberu. Nádoba na zachytávanie moču musí byť čistá, po naplnení má byť uskladnená na chladnom a tmavom mieste. Po ukončení zberu treba nádobu doniesť čo najskôr do laboratória s celým objemom nazbieraného moču. Presné dodržanie času zberu moču a kompletný zber počas stanoveného obdobia je dôležitý pre dosiahnutie správnych výsledkov. 

Pokyny k odberu stolice

Vyšetrenie na okultné krvácanie

  1. Otvorte uzáver nádobky s riediacim roztokom – roztok nevylievajte.
  2. Odberovou tyčinkou, ktorá je súčasťou uzáveru naberte vzorku stolice tak, aby ste zaplnili zárezy v spodnej časti tyčinky. Tyčinkou striedavo otáčajte na niekoľkých miestach vzorky. Nadbytočné množstvo stolice otrite o toaletný papier. Nenaberajte viac vzorky - iba množstvo, ktoré vyplní zárezy. Odberová tyčinka je vhodná aj pre odber tekutej stolice.
  3. Odberovú tyčinku vložte späť do riediaceho roztoku a pevne utiahnite uzáver nádobky.
  4. Premiešajte obsah nádobky tak, aby sa vzorka stolice dobre rozpustila v roztoku. 
  5. Nádobku so vzorkou doručte čo najskôr do laboratória, do transportu ju uchovávajte v chlade.

Upozornenie: Nikdy neodoberajte veľké množstvo stolice – iba zaplňte zárezy odberovej tyčinky. Nikdy nevylievajte riediaci roztok z nádobky!


Vyšetrenie na kalprotektín

Do čistej odberovej skúmavky treba vložiť malé množstvo stolice, uzavrieť a v deň odberu čo najskôr dopraviť do laboratória. V prípade potreby sa skladuje v chlade.