Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pacienti, návštevy, verejnosť

Indikovaná preprava

DZS realizuje prepravu pacientov na základe príkazu na prepravu. Žiadanku vystavuje ošetrujúci lekár  v súlade s indikačnými kritériami poisťovní (poisťovňami stanovené zdravotné dôvody, ktoré vedú k nároku na prepravu pacienta). To, že pacient spĺňa indikačné kritérium poisťovne a má nárok na prepravu neznamená, že za ňu neplatí. Platná legislatíva SR vymedzuje prípady, kedy je poistenec  oslobodený od platby za prepravu sanitným vozidlom DZS. 

Indikačné kritériá poisťovní

Lekár môže požiadať o prepravu pacienta sanitným vozidlom len v odôvodnených prípadoch. Ide o tzv. indikačné kritériá poisťovní.  Poistenec  Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) má nárok na prepravu sanitným vozidlom v týchto prípadoch:

  • prevoz pacienta do/z cudziny po schválení liečby poisťovňou,
  • prevoz pacienta počas hospitalizácie na vyššie odborné pracovisko,
  • prevoz pacienta, ktorý vyžaduje zvláštny protiepidemický režim,
  • prevoz pacienta v súvislosti s chemoterapiou, rádioterapiou pri liečbe zhubného ochorenia,
  • prevoz pacienta do kúpeľov po priamo skončenej hospitalizácii,
  • prevoz imobilného pacienta, ktorý nie je schopný pre svoje ochorenie samostatného pohybu a transportu prostriedkami verejnej dopravy.

Podobným spôsobom majú určené indikačné kritériá pre prevoz pacienta aj poisťovne DÔVERA a UNION. 


Platby za indikovanú prepravu 

Indikovaná preprava pacienta dopravnou zdravotnou službou je až na legislatívou stanovené výnimky platenou službou. Pri poskytovaní dopravy je teda výška úhrady poistenca za 1 kilometer jazdy  presne stanovená. Vodič sanitného vozidla po ukončení  prepravy vyberie úhradu od pacienta a odovzdá mu doklad o platbe.


Poistenci oslobodení od platby za indikovanú prepravu

Za prepravu sanitným vozidlom dopravnej zdravotnej služby poistenec neplatí:

  • v prípade, ak je zaradený do chronického dialyzačného programu, transplantačného programu,
  • v prípade onkologickej alebo  kardiochirurgickej liečby,
  • pri ťažkom zdravotnom postihnutí (ZŤP). ZŤP osoba je oslobodená od platby za prepravu len za predpokladu, že v Komplexnom posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny má uvedené, že je odkázaná na individuálnu prepravu motorovým vozidlom.,
  • nositeľ ocenenia zlatej Janského plakety, diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily (nositeľ ocenenia sa preukazuje kartou držiteľa príslušného ocenenia).