Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pracoviská

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné)

Oddelenie vnútorného lekárstva

Klinutím spustíte video

Oddelenie vnútorného lekárstva sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a nechirurgickou liečbou ochorení vnútorných orgánov. Okrem všeobecných ťažkostí odboru vnútorného lekárstva ponúka liečbu v špecializovaných odboroch diabetológie, nefrológie, reumatológie, klinickej imunológie a alergológie, gastroenterológie a kardiológie.

 

Oddelenie je rozdelené na 3 samostatné časti:

  • Časť A - úsek starostlivosti o ženy,
  • Časť B - úsek starostlivosti o mužov,
  • Časť C - jednotka intenzívnej starostlivosti a úsek starostlivosti o pacientov prevažne s ochoreniami kardiovaskulárneho systému (infarkt myokardu, angina pectoris, ischemická choroba srdca, poruchy srdcového rytmu, chlopňové chyby, srdcové zlyhávanie, zápaly srdca a srdcových obalov, hypertenzia, pľúcna embólia a tromboembolická choroba, vrodené choroby srdca, postihnutie srdca pri nádorových ochoreniach, poruchách štítnej žľazy, systémových ochoreniach, v tehotenstve, metabolických ochoreniach a i.

Návštevná doba

PO - PI: 14.00 - 17.00 hod.
SO, NE: 14.00 - 17.00 hod.

Informácie o zdravotnom stave podávame od 14.00 do 15.30 hod. výlučne osobne. Na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) sú návštevy povolené len so súhlasom ošetrujúceho personálu v čase od 14.00 do 16.00 hod.


Diagnosticko-terapeutické možnosti

EKG, Holter /monitorovanie srdca ambulantne, počas hospitalizácie/, 24 hodinové ambulantné monitorovanie tlaku krvi, záťažové EKG /ergometria/, echokardiografické vyšetrenie /ambulantne, počas hospitalizácie/, bifázická elektrická kardioverzia, dočasná kardiostimulácia /intrakardiálna, transtorakálna/, farmakologické testy /ambulantne, počas hospitalizácie/, gastrofibroskopia, kolonoskopia, ultrazvuk orgánov brušnej dutiny, ultrazvuk arteriového a žilového systému, akútna a chronická hemodialýza, základné punkčné techniky /brucho, hrudník, perikard/, antidekubitové podložky.


Pobyt na nadštandardnej izbe

Na možnosť ubytovať sa na nadštandardenej izbe sa treba informovať pri príjme na oddelenie. Pobyt na nadštandardnej izbe na OVL je spoplatnený podľa cenníka výkonov a služieb.


Fotogaléria nadštandardných izieb


Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti

Sprievodca je osoba, ktorá bola prijatá na pobyt v lôžkovej časti nemocnice spolu s osobou, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť. Rozhodujúci vplyv pre prijatie sprievodcu k lôžku pacienta majú kapacitné možnosti oddelenia.