Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

Pracoviská

Ortopedické oddelenie

Ortopedické oddelenie

Klinutím spustíte video

Ortopedické oddelenie poskytuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami pohybového ústrojenstva dospelých a detí, ošetrenie úrazových stavov nevynímájúc. Ortopedické oddelenie zabezpečuje tiež preventívne vyšetrenia bedrových kĺbov novorodencov sonografiou v zmysle platnej legislatívy. Prevádzka oddelenia a dvoch odborných ambulancií je zabezpečovaná jedným lekárskym tímom. Za komplexnosťou liečby pacientov oddelenia  stojí okrem aktívneho prístupu liečeného aj spolupráca s ďalšími vyšetrovacími a liečebnými zložkami - pracoviskami SVALZ (predovšetkým rádiologickým oddelením a fyziatricko-rehabilitačným oddelením).

Dominantným postupom v liečbe ortopedických pacientov je operačná liečba v kombinácii s medikamentóznou, sprevádzaná rehabilitovaním. Harmonogram plánovaných (elektívnych) výkonov pružne reaguje na požiadavky riešenia naliehavých stavov (neodkladné výkony pri ošetrovaní úrazov pohybového aparátu a iných naliehavých stavov).

Pracovisko úspešne spolupracuje s oddelením nukleárnej medicíny na Poliklinike Družba v Trnave (scintigrafické vyšetrenia i vyšetrenia značkovanými leukocytmi), denzitometrickým pracoviskom na Poliklinike v Senici, rádiologickými pracoviskami v Trnave a v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave (RTG terapia) a mnohými ďalšími. Nadriadeným pracoviskom pre naše oddelenie je pre ortopédiu 1. Ortopedicko–traumatologická klinika FNsP Bratislava Ružinov, pre traumatológiu Traumatologická klinika FNsP akad. Dérera Bratislava Kramáre.


Návštevná doba

PO - NEPI: 14.00 - 16.00 hod.
SO, NE: 14.00 - 16.00 hod.

Informácie o zdravotnom stave sú podávané od 14.00 do 15.00 hod. výlučne osobne.


Diagnostické a terapeutické možnosti

Oddelenie sa zaoberá predovšetkým implantáciami endoprotéz (všetky typy u bedrového a kolenného kĺbu, úrazové hemiartro- plastiky ramenného kĺbu, na Slovnesku ojedinelú výmenu členkového kĺbu), artroskopiami (kolenný a ramenný kĺb), korekčnými operáciami, úrazmi pohybového aparátu (zlomeniny, poranenia šliach, mäkkých štruktúr kĺbov a p.) a ďalšími druhovo pomerne rozmanitými výkonmi (neuroortopedické a reumoortopedické výkony):

  • endoprotetiky kĺbov (váhonosných a ostatných),
  • operácií vrodených vývojových chýb pohybového ústrojenstva ako aj následkov detskej mozgovej obrny
  • ošetrovania úrazov a poúrazových stavov pohybového aparátu s neodkladnou aj plánovanou operatívou s využitím klasických aj artroskopických operačných postupov,
  • zo starostlivosti o pacientov s nádormi pohybového ústrojenstva,
  • komplexnej liečby pacientov s primárnymi a sekundárnymi artrózami kĺbov,
  • komplexnej ortopedickej prevencie. 

Služby na vlastnú žiadosť

  • výber operatéra k výkonu
  • výber anestéziológa k výkonu

Hospitalizácia na ortopedickom oddelení

Bola vám indikovaná liečba (operácia, zákrok), súčasťou ktorej je pobyt na lôžkovom oddelení nemocnice. Informačná brožúrka -  Hospitalizácia na ortopedickom oddelení poslúži ako sprievodca hospitalizáciou. Informácie sú v nej uvádzané v časovom slede, aby ám čo najviac uľahčili prípravy na hospitalizáciu aj samotný pobyt v nemocničnom zariadení. V tlačenej podobe je vám brožúrka k dispozícii na ortopedickej ambulancii.

Pobyt na nadštandardnej izbe

Na možnosť ubytovať sa na nadštandardenej izbe sa treba informovať pri príjme na oddelenie. Pobyt na nadštandardnej izbe na ortopédii je spoplatnený podľa cenníka výkonov a služieb na vlastnú žiadosť.


Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti

Sprievodca je osoba, ktorá bola prijatá na pobyt v lôžkovej časti nemocnice spolu s osobou, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť. Rozhodujúci vplyv pre prijatie sprievodcu k lôžku pacienta majú kapacitné možnosti oddelenia.


Inštruktážne video pred operáciou TEP vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica

Ortopedické oddelenie

Klinutím spustíte video

Na ortopedickom oddelení Fakultnej nemocnice AGEL Skalica sa každoročne vykoná 250 operácií totálnych endoprotéz (TEP), teda umelých náhrad veľkých končatinových kĺbov. Najčastejšie je to bedrový, kolenný a ramenný kĺb a zriedkavo aj členkový. Všetky zákroky si vyžadujú rozsiahlu prípravu a dokumentáciu. Stáva sa však, že pacient aj napriek opakovaným konzultáciám nesprávne urobí prípravu, čo zapríčiňuje zrušenie plánovanej operácie. A to predstavuje problém ako pre pacientov, tak aj pre lekárov. Toto inštruktážne video slúži všetkým pacientom pred operáciou TEP v skalickej nemocnici.

 

Fotogaléria oddelenia