Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pracoviská

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (ARO)

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (ARO)

Klinutím spustíte video

Anestéziológia a intenzívna medicína je interdisciplinárnym odborom liečebno – preventívnej starostlivosti.
Na úseku anestéziológie zabezpečujeme bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej i neoperačnej povahy v celkovej i regionálnej anestézii a predoperačnú prípravu v spolupráci s inými odbormi, pokiaľ si to vyžaduje stav a  pridružené ochorenia pacienta. Anestézie podávame na 10 anestéziologických pracoviskách. Pre pacientov z gynekológie, chirurgie, ORL, ortopédie a urológie zaisťujeme všetky typy anestézie - celkovú, subarachnoidálnu, epidurálnu /vrátane pôrodníckej analgézie/ a blokády periférnych nervov. Ročne podáme cca 4000 anestézií v rôznych vekových skupinách pacientov.

Na úseku intenzívnej medicíny sú hospitalizovaní pacienti, u ktorých hrozí alebo už nastalo zlyhávanie či zlyhanie vitálne dôležitých orgánov alebo orgánových systémov – jedná sa o stavy s poruchou vedomia rôznej etiológie, traumy, poruchy vnútorného prostredia, stavy dychovej nedostatočnosti s potrebou umelej pľúcnej ventilácie, stavy vyžadujúce podporu krvného obehu, a pod. Na zabezpečenie monitoringu a  liečby je potrebná široká paleta sofistikovaných elektronických prístrojov a  špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Pre potreby celej nemocnice zabezpečujeme kanylácie centrálnych žíl, konziliárnu a resuscitačnú činnosť. Ročne je na našom oddelení hospitalizovaných cca 260 pacientov.

Na úseku záchrannej zdravotnej služby poskytujeme neodkladnú zdravotnú starostlivosť osobám s náhlym ohrozením zdravia a/alebo života. Záchranná zdravotná služba sa uplatňuje v primárnej zdravotnej starostlivosti, vo fáze prvého kontaktu s pacientom, v etape prednemocničnej a mimonemocničnej zdravotnej starostlivosti, na urgentných príjmových oddeleniach zdravotníckych zariadení, v činnostiach potrebných pre ochranu zdravia a záchranu života vo všeobecnom záujme a v zabezpečovaní neodkladných medziústavných transportov. Informácie o režime a činnosti úseku záchrannej zdravotnej služby nájdete v samostanej sekcii Záchranná zdravotná služba.


Návštevná doba

PO - PI: 14.30 - 15.30 hod.
SO, NE: 14.30 - 15.30 hod.

Návštevy pacientov OAIM sú povolené len pre najbližších príbuzných a len v určenom čase. Deťom sú návštevy zakázané. Pri podozrení na nemocničnú nákazu sa návštevy nepovoľujú!

Návštevy sú povolené len so súhlasom ošetrujúceho lekára, v jeho neprítomnosti službukonajúceho lekára.

Informácie o zdravotnom stave sú podávané výlučne osobne.

Rešpektujte, prosím, odporúčania zdravotníckeho personálu týkajúce sa primeranej dĺžky návštevy a povoleného počtu osôb, sú v záujme pacienta.