Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
[email protected]

Pracoviská

Patologicko-anatomické oddelenie

Činnosť a prevádzka oddelenia je prispôsobená charakteru vykonávanej činnosti, ktorou je predovšetkm bioptická a cytologická diagnostika ochorení. Biologickým vyšetrovaným materiálom je odobraté ľudské tkanivo, ster, prípadne celý orgán. Výsledky vyšetrení sú určujúce pre stanovenie vhodnej taktiky liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Objasňovanie etiológie a patogonézy ochorení zohráva kľúčovú úlohu aj v prevencii chorôb, čo je jedna z hlavných úloh patologicko-anatomického oddelenia. 

V bežnej prevádzke sa oddelenie podieľa na diagnostickej činnosti so zameraním na gynekologickú, gastrointestinálnu, kožnú a urologickú patológiu. Určovanie typov nádorov a špecifických faktorov je východiskom pre stanovenie rozsahu a intenzity následnej terapie, čo je u onkologických pacientov kľúčový faktor v liečbe.

Rutinným vyšetrením je  peroperačná biopsia. Histologické vyšetrenie vzorky tkaniva pacienta v čase operácie je prínosom pre všetky operačné odbory. 


Prevádzková doba oddelenia:
pracovné dni 7.00 - 15.30 hod.


Úsek bioptického a cytologického laboratória:
Príjem materiálu: v pracovné dni 7.00 – 15.00 hod.


Usek starostlivosti o pozostalých:
Prevádzková doba v pracovné dni 7.00 – 14.00 hod. 


Úseky oddelenia

1. Úsek biopsie

Zabezpečuje spracovanie a vyšetrenie bioptického materiálu získaného počas operácií a iných invazívnych vyšetrení zo špecializovaných ambulancií FNsP Skalica, a.s., odborných ambulancií z regiónu Skalica a Senica. Spracovanie a vyšetrenie bioptických vzoriek a materiálu sa riadi štandardnými klasickými a špeciálnymi postupmi a metódami. Vykonáva špeciálne histochemické vyšetrenia.


2. Úsek cytológie

Zabezpečuje spracovanie a vyšetrenie vzoriek z gynekologickej cytológie, telesných tekutín a biologického materiálu získaného lavážou a punkciou, získaných počas ústavnej starostlivosti, pri špecializovanej ambulantnej starostlivosti a počas vyšetrení a ošetrení odbornými ambulanciami z regiónu Skalica a Senica.

Výsledky cytologických vyšetrení sa archivujú 10 rokov a pozitívne 20 rokov.


3. Úsek starostlivosti o zosnulých

Patologicko-anatomické oddelenie zabezpečuje Úsekom starostlivosti o zosnulého služby, ktoré majú pietne a profesionálne pomôcť v ťažkých chvíľach pozostalým. Ide o obdobie trvajúce od smrti pacienta po jeho pochovanie. V súčasnosti sa na opatere zosnulého v súvislosti s pohrebom podieľajú dva subjekty.

Jedným subjektom je nemocnica, ktorá:

  • sa stará o dočasné uloženie zosnulého do chladiaceho boxu,
  • zabezpečuje formálne úkony bezpodmienečne nutné k pohrebu,
  • zabezpečuje opateru a prípravu zosnulého k pohrebu.

Druhým subjektom je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý vstupuje do veci úmrtia formou rozhodovania prostredníctvom obhliadajúcich lekárov, ktorí vykonávajú obhliadku zosnulého a stanovujú príčinu smrti. Na základe obhliadky vystavujú List o obhliadke mŕtveho. 

V kompetencii oddelenia nie je rozhodovanie o výkone pitvy. Pitvy sa vykonávajú na patologicko-anatomickom pracovisku ÚDZS a UN Bratislava Petržalka na Antolskej.

Nasledujúce informácie sú venovené pozostalým alebo osobám zabezpečujúcim pohreb zosnulého: 

Kontakty:

Úsek bioptického a cytologického laboratória
(34) 69 69 139
(34) 69 69 225
Úsek starostlivosti o pozostalých
(34) 69 69 139
(34) 69 69 248
Pavilón K, vchod 1. Najbližši vstup do areálu je od parkoviska na Hurbanovej ulici (cca 50 m).