Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pracoviská

Urgentný príjem

Urgentný príjem (UP) zabezpečuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri náhlej zmene zdravotného stavu, kedy je ohrozený život alebo niektorá z bazálnych vitálnych funkcií - dýchanie a krvný obeh. Rýchle neposkytnutie zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť zdravie osoby, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, vplyvom ktorých dochádza k bezprostrednému ohrozeniu osoby alebo jej okolia (Zákon č. 576/2014 Z. z o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).

Pracovisko urgentného príjmu bolo otvorené v našom zariadení  1.11.2014 s prevádzkovou dobou 24 hodín denne 7 dní v týždni. Jeho činnosť vo väčšine prípadov nadväzuje na činosť posádok záchrannej zdravotnej služby. Poskytované služby na urgentnom príjme sú v odbore vnútorné lekárstvo (interné) a chirurgia. 


Prevádzková doba

7 dní v týždni, 24 hod. denne


Režim prevádzky

Manažment pracoviska UP umožňuje,  aby bol pacient po úraze alebo v inom ohrození života ošetrený, diagnostikovaný, prípadne zoperovaný v krátkom čase bez nutnosti nežiadúceho presunu po oddeleniach nemocnice. Vstupnou bránou urgentného príjmu v bežnú pracovnú dobu sú 2 ambulancie urgentného príjmu:

Chirurgická ambulancia

(hlavná budova, prízemie, časť urgentný príjem)

Z pohľadu chirurga jde o úrazy hlavy spojené s poruchou vedomia, úrazy chrbtice, hrudníka, brucha a končatín spojené s poruchami obehu a imobilnosťou pacienta. Nemožno podceňovať ani náhle vzniknuté prudké bolesti brucha alebo prudké zhoršenie už trvajúcich bolestí spojené nezriedka s kolapsovými stavmi. Pomoci je poskytovaná aj pri všetkých naliehavých stavoch spojených s krvácaním, po rezných, sečných, strelných a bodných poraneniach, ako aj pri krvácaní zo zažívacieho traktu (zvracanie krvi, masívne krvácanie pri stolici). 


Ambulancia vnútorného lekárstva (interná)

(vestibul hlavnej budovy vedľa EKG pracoviska, v čase pohotovosti je to ambulancia v časti urgentný príjem)

Najčastejšie ide o akútne vzniknuté bolesti na hrudníku, náhle vzniknutú alebo zhoršenú dýchavicu, hypertenzné krízy (akútny výrazný výstup tlaku), pocity búšenia srdca, iné arytmie, akútne prieduškové, pľúcne, obličkové, tráviace a ďalšie ťažkosti...


Pokyny pre pacientov

Vyšetrenie neakútneho stavu

V prípade, že sa nejedná o stav, ktorý spĺňa horeuvedené kritéria, bude vyšetrenie so súhlasom pacienta vykonané ako odborné ambulantné vyšetrenie mimo určených ordinačných hodín v cene podľa cenníka výkonov a služieb na vlastnú žiadosť.


APS, urgentný príjem

V praxi to znamená, že ak pacient spĺňajúci horeuvedené kritéria navštívi naše zariadenie počas pracovnej doby (7.00 - 15.30 hod.), prichádza priamo (bez odporúčania všeobecného lekára) na ambulanciu urgentného príjmu. Mimo pracovnej doby pacient navštívi lekára APS a ten rozhodne o ďalšom postupe. 


Ústavná pohotovostná služba

Akútne stavy z odboru napr. neurológia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria sú vyšetrovaní a ošetrovaní  na príslušných ambulanciách resp. oddeleniach.