Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pracoviská

Dialyzačné stredisko

Pracovisko vykonáva diagnostickú a liečebnú starostlivosť o pacientov s chronickým ochorením obličiek formou chronickej aj akútnej hemodialyzačnej liečby a hemodiafiltrácie. Pravidelná hemodialyzačná liečba sa vykonáva v jednozmennej prevádzke v dvoch časových intervaloch. Prevádzku strediska riadi vedúci lekár.

Oddelenie vykonáva akútne dialýzy pre pacientov oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a formou konziliárnej činnosti spolupracuje so všetkými lôžkovými oddeleniami nemocnice. Dialyzačné pracovisko spolupracuje aj s národnou transplantačnou organizáciou (NTO) a s klinickými pracoviskami v Bratislave.


Prevádzková doba

Hemodialyzačná liečba sa podáva v dvoch časových intervaloch:

  • od 07.00 do 11.00 hod
  •  od 13.00 do 17.00 hod. 

Mimo bežnú dennú prevádzku (v čase pohotovosti) je liečba zabezpečená vyčlenenou hemodialyzačnou službou s možnosťou okamžitej hemodialýzy.