Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pracoviská

Infektologická ambulancia

Systém objednávania na vyšetrenie

Na vyšetrenie sa môžete objednať osobne alebo telefonicky v pracovné dni od 10.00 do 15.30 hod. Budete vybavení aj bez objednania.


Príprava na vyšetrenie

Pripravte si platný preukaz poistenca (v prípade straty – náhradný doklad) a odporúčanie od lekára (odporúčanie nepotrebujete v prípade kontroly, nevyžaduje sa ani u dispenzarizovaného pacienta – systematicky sledovaného v ambulancii špecialistu).

Poistencov EÚ prosíme aj o predloženie kópie EU zdravotného preukazu alebo náhradného certifikátu.

PRED VSTUPOM DO AMBULANCIE SI VYPNITE, PROSÍM, TELEFÓN.


Organizácia vstupu do ambulancie

Poradie pacientov určuje lekár. Prednosť majú akútne stavy, čakajúci na podanie injekcií, imobilní pacienti, malé deti a pod.

Pacienti čakajúci na podanie injekcie sa ohlásia u zdravotnej sestry. 

V PRÍPADE, ŽE JE ČAKÁREŇ PRÁZDNA, ZAKLOPTE RAZ A ČAKAJTE. ĎAKUJEME ZA VAŠU OHĽADUPLNOSŤ K OŠETROVANÝM PACIENTOM.

Kontakty:

(34) 69 69 346
Pavilón K, vchod 3. Najbližší vchod do areálu je z parkoviska na Hurbanovej ulici.

Personál:

Lekár:
MUDr. Anna Hottmarová

Sestra:
dipl. sestra  Martina Chlebovičová